Home
Nieuws
Voorwoord
Bestuur
Secretariaat
Gemeentediensten - algemeen
Cultuur
Senioren
Jeugd
Sport
Milieu
Stedenbouw, ruimtelijke ordening
vergunningen
verkeersongeval
Recyclagepark
algemeen
Adviesraden en commissies
OCMW
Onderwijs
Markten
Kermissen
Religie
Interactief
Gemeentelijke reglementen
Varia
Vacatures
Zoeken
Links
  politie  
  brandweer  
  noodnummer  
 
 

  klik  hier voor de website  : www.brandweerzonecentrum.be

wens je een mail te sturen :  info@brandweerzonecentrum.be

adres : Roggestraat 70 , 9000 Gent

telefoon : 09/ 268 88 99

 voor melden van wespennesten, wateroverlast, stormschade :  zie http://eloket.brandweerzonecentrum.be/

INFORMATIE : regels en raad

V.U. kol. ing. Wim Van Zele, zonecommandant, Roggestraat 70, 9000 Gent - © Brandweerzone Centrum, januari 2015

Brand

Brandbestrijding, overduidelijk een kerntaak en ook een wettelijke opdracht van de brandweer, is altijd gratis.

CO-meting

Bij een vermoeden van CO-intoxicatie met een onmiddellijk risico, zal het Hulpcentrum 100/112 een ambulance sturen en komt de brandweer langs om een CO-meting uit te voeren. Enkel in deze dringende gevallen is dit gratis, anders niet. Maar als u twijfelt of uw toestellen goed werken, bespaar dan aub niet op veiligheid en contacteer een installateur voor een preventieve controle. Het kan uw leven redden.

Materiaal recupereren

Het zoeken van sleutels in de riolering, het opvissen van allerlei materiaal uit waterlopen, het losmaken van fietsen, voertuigen, … de brandweer doet het met de glimlach, maar niet gratis.

Opruimen rijweg

Het opruimen van de rijbaan na een verkeersongeval is niet gratis. Wie bij een ongeval betrokken is, kan een factuur krijgen. De brandweer mengt zich niet in discussies over schuld of aansprakelijkheid, dat is een kluif voor de verzekeringen (de factuur kan veelal ook aan hen doorgestuurd worden). De brandweer maakt de rijweg vrij zodat er terug vlot en veilig verkeer mogelijk is. Voor het weghalen van brokstukken die aan de kant liggen of het wegtakelen van voertuigen, worden andere diensten ingeschakeld (bv. een takelfirma). Gaat het om een andere vorm van vervuiling, zoals een oliespoor of ladingverlies op het wegdek, dan gaat de factuur naar respectievelijk de eigenaar van het vervuilende product en de ver-voerder van de lading.

Personen bevrijden

Zit u opgesloten in een lift, dan maakt de brandweer gratis de deuren open om u te bevrijden. Probeer nooit met eigen middelen uit de lift te komen, dat is levensgevaarlijk.

Redden van dieren en vangen van loslopende dieren

Een vogel die gekneld zit in de schouw, een kat in een boom of een ander dier in een benarde situatie: de brandweer snelt het dier te hulp, maar de eigenaar ontvangt wel een factuur.

Stilleggen alarm

Het stilleggen van een alarminstallatie is niet gratis.

Stormschade

De brandweer neutraliseert gevaarlijke situaties zoals bomen die dreigen te vallen, loshangende dakgoten, enz. Bij normale weersomstandigheden wordt hiervoor een factuur opgemaakt. Bij extreme weersomstandigheden is deze dienstverlening gratis, behalve als blijkt dat het probleem niet ‘nieuw’ was (bv. een vervallen schouw of een zieke boom). Bij betwisting over een zuchtje wind of een echte storm is het oordeel van het KMI doorslaggevend. U kunt met andere woorden maar beter als een goede huisvader waken over uw have en goed...

Toegang verschaffen

Wanneer bezorgde familieleden of medische hulpverleners de brandweer vragen om toegang te krijgen tot de woning van een vermoedelijk slachtoffer, gebeurt dit gratis. In andere gevallen is dit te betalen. Bent u dus per ongeluk buitengesloten of bent u de sleutel kwijt, dan stuurt de brandweer wel een factuur.

Vals of loos alarm

Wordt de brandweer opgeroepen via een automatisch branddetectiesysteem maar is het loos alarm (door een technisch defect) dan is de tussenkomst gratis. Volgt er binnen de 12 maanden opnieuw een nutteloze rit, dan komt er wel een factuur. Wie brand vermoedt maar niet zeker is, heeft niets te vrezen: goedbedoeld ‘loos’ alarm wordt u niet kwalijk genomen. Kwaadwillig ‘vals’ alarm daarentegen wordt aangerekend en kan zelfs worden beboet.

Vullen van waterputten en zwembaden

Het vullen van zwembaden, vijvers, waterputten e.d. is geen taak voor de brandweer en wordt enkel uitgevoerd (tegen betaling) indien dit niet door de watermaatschappij kan gebeuren.

Wateroverlast

Bij overstromingen of hevige regenval ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd door het KMI, pompt de brandweer gratis de ondergelopen huizen leeg. Bij pompwerken met een andere oor-zaak zoals een openstaande kraan of een lek (ook op de openbare weg), stuurt de brandweer een factuur naar de begunstigde van de interventie (dus het adres waar de interventie werd uitgevoerd).

 Wespennesten

Het vernietigen van een wespennest is tegen betaling, ongeacht de plaats waar het nest zich bevindt en ongeacht hoe gevaarlijk u de situatie ook inschat. U kunt een aanvraag doen via het e-loket (indien uw gemeente al is opgenomen in het systeem) of op het telefoonnummer 09 268 88 48. Bijen worden niet vernietigd. Hou er rekening mee dat ook de wesp een erg nuttige diersoort is, die best niet wordt verdelgd, tenzij bij werkelijk gevaar.

Zandzakjes

Bij wateroverlast door noodweer stelt de brandweer gratis zandzakjes ter beschikking. Wie op een ander moment preventief (bv. bij aangekondigde stortbuien) zakjes komt afhalen in een brandweerkazerne krijgt ze eveneens gratis. Voor andere doeleinden (bv. het aan de grond houden van een feesttent) worden de zakjes aangerekend.

Ziekenvervoer

Wie vervoerd wordt met een ziekenwagen, krijgt altijd een factuur. Er wordt in het hele land een vast bedrag per kilometer gehanteerd. Omdat de ambulances vanuit verschillende standplaatsen vertrekken, kan het aantal aangerekende kilometers lichtjes verschillen voor een op het eerste gezicht gelijke rit. Het Hulpcentrum 100/112 stuurt altijd de dichtstbijzijnde beschikbare ziekenwagen en die brengt u verplicht naar het meest nabije ziekenhuis met een erkende spoedopnamedienst.

De wettelijke opdrachten van de brandweer (KB 10/06/2014) zoals het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig, zijn in principe gratis. Voor andere tussenkomsten, zoals het stilleggen van een inbraakalarm, worden er wel facturen opgemaakt. In deze folder krijgt u een overzicht van de meest voorkomende opdrachten en of deze al dan niet te betalen zijn. In het retributiereglement, goedgekeurd door de Zoneraad (de burgemeesters van de 18 beschermde gemeenten in Brandweerzone Centrum), staan de verschillende werken beschreven met het bijbehorende tarief.  Wilt u weten wat de tussenkomst van de brandweer zal kosten, raadpleeg dan het retributiereglement (zie gemeentelijke reglementen onder de letter "B") of op de website www.brandweerzonecentrum.be. De facturatiedienst van de brandweer is te bereiken op het telefoonnummer 09 268 88 41.

 De uiteindelijke factuur is afhankelijk van het ingezette materiaal, het tijdstip en de duur van de klus. Dat de brandweer met een volledig bemand voertuig komt, speelt geen rol. U krijgt minstens 3 en soms zelfs 6 brandweermannen over de vloer. En dat is logisch, want zij kunnen op elk moment worden weggeroepen voor een brand of een ander noodgeval en dan is er geen seconde te verliezen. Het team blijft dus altijd samen.

Hebt u de brandweer nodig voor een dringende opdracht (= brand of medische hulpverlening), bel dan naar het Hulpcentrum 100 of 112.

Voor het melden van wespennesten, wateroverlast of stormschade kunt u ook terecht op het e-loket (enkel indien uw gemeente al is opgenomen in het systeem, op termijn zal dit voor alle 18 gemeenten van de zone het geval zijn). Uw oproep komt dan rechtsreeks op de takenlijst van de brandweer terecht en u houdt de telefoonlijnen vrij voor andere noodoproepen.

Bij noodweer en wateroverlast bent u wellicht niet de enige die hulp nodig heeft. De brandweer kan helaas niet overal tegelijk zijn. Het is dus mogelijk dat uw geduld even op de proef wordt gesteld. Bedankt voor uw begrip.

 

 

(c) Gemeente Zelzate - developed by AD Consultancy