Attesten en uittreksels bevolking

U kunt volgende attesten en uittreksels online via het e-Loket aanvragen:

  • Uittreksel met gezinssamenstelling
  • Getuigschrift van leven
  • Getuigschrift van nationaliteit
  • Getuigschrift van woonst
  • Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst
  • Uittreksel inschrijving op adres
  • Uittreksel met historiek van de burgerlijke stand
  • Getuigschrift van woonst voor huwelijk
  • Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente
  • Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen.

Deze documenten worden u digitaal bezorgd.

Burgerzaken

Verklaring over cookies