Subsidie voor kleine landschapselementen

Kleine landschapselementen zijn houtkanten, hagen, poelen, bomenrijen, bosjes, struwelen, wegbermen, graften, holle wegen, houtwallen... zijn allemaal kleine landschapselementen. Sommige kleine landschapselementen vervulden vroeger een belangrijke functie die ze vandaag grotendeels verloren hebben. Zo hebben poelen als veedrinkplaats veelal plaatsgemaakt voor drinkbakken en zijn hagen en houtkanten om percelen te begrenzen vervangen door afrasteringen.

Ze zorgen voor een verscheidenheid aan habitats en groeiplaatsen, en bevorderen zo het ecologisch evenwicht. Lokaal bestuur Zelzate ondersteunt de aanplant en onderhoud van de kleine landschapselementen

 

 

Hoe aanvragen?

Om de subsidie op de kleine landschapselementen te krijgen vult u het aanvraagformulier in met een inplantingsplan. Dit stuurt u op naar Lokaal bestuur Zelzate, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.

 

Verklaring over cookies