Ophaalkalender afval

De afvalinzameling in Zelzate gebeurt in nauwe samenwerking met intercommunale Durme-Moervaart.
Op www.idm.be vindt u alle informatie van preventie over recyclage tot verwijderen van afval.

Milieudienst

Verklaring over cookies