Aangifte van schade of een ongeval

U heeft schade geleden of er is u een ongeval overkomen en u meent dat de gemeente Zelzate aansprakelijk is voor de oorzaak van die schade of dat ongeval? Dan kunt u via dit formulier een schadedossier indienen en een vergoeding eisen.
Het is belangrijk dat uw dossier volledig is. Wie een vergoeding eist, moet namelijk drie dingen bewijzen: de schade, de fout of het gebrek en het oorzakelijk verband tussen beide. 
U doet daarom best een beroep op uw verzekeringsagent of – maatschappij om u te helpen bij het samenstellen van uw dossier en aanvraag.

Hoe aanvragen?

Het formulier dient, ingevuld en ondertekend en samen met de nodige bewijsstukken overgemaakt te worden aan het lokaal bestuur Zelzate, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate of per e-mail aan secretariaat@zelzate.be.

Verklaring over cookies