Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister

Een uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

 Het attest bevat een beperkt aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • adres
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Hoe aanvragen?

Naargelang uw situatie kunt u het uittreksel aanvragen:

  • Via het e-loket
  • Persoonlijk bij de dienst Burgerzaken

Het attest mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen?

Uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Verklaring over cookies