Algemene informatie omtrent het COVID-19 coronavirus

Voor vragen omtrent het COVID-19 coronavirus of voor vragen over de federale maatregelen kunt u terecht op:

 • de website van de federale overheid www.info-coronavirus.be
 • het gratis telefoonnummer 0800 14 689 (vanaf 8u00 tot 20u00).
 • de actuele stand van zaken i.v.m. de nu geldende maatregelen:  klik  HIER  (situatie 23 september)
 • klik  HIER  voor antwoorden op veelgestelde vragen 

Wijziging in werking van zorgmeldpunt Meetjesland ( Eeklo)

PERSBERICHT HWP/ZMP Meetjesland dd. 22/09/2020

“Zorgmeldpunt Meetjesland – triagecentrum Eeklo werkt vanaf 22 september ENKEL nog op afspraak”

Om de wachttijden te voorkomen tijdens de herfst- en winterperiode dienen ALLE patiënten met (vermoeden van) Covid-19 een AFSPRAAK te maken via onze website.

Ook voor een COVID-19 test zonder klachten vb. terugkeer uit een rode zone, contact met een besmet persoon, e.d. dient een afspraak gemaakt te worden.

Kom dus nooit langs zonder afspraak langs in ons triagecentrum.

Belangrijk:

 • Het is de bedoeling om patiënten mét Covid-19 klachten in eerste plaats de kans te geven om door de eigen huisarts gezien of gehoord te worden. Idealiter binnen de eigen praktijk en binnen de aanwezigheidsuren van uw eigen huisarts.
 • Indien de huisarts niet meer diezelfde dag een consultatie kan aanbieden binnen de eigen praktijk, wordt gevraagd aan de huisarts om te beoordelen of u de volgende dag bij hem/haar terecht kunt.
 • Indien de vaste huisarts inschat dat de toestand een onderzoek dezelfde dag vereist, kunt u een afspraak maken via onze website.

Voor wie is dit van toepassing?

 • Alle inwoners van de (deel)gemeenten Eeklo, Maldegem, Aalter, Lievegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Zelzate, Wachtebeke en Beernem dienen een afspraak te maken.

Wat zijn Covid-19 klachten:

 • Minstens één van volgende hoofdsymptomen: plots ontstaan van hoest, kortademigheid, pijn op de borst of plots reuk- of smaakverlies.
 • Minstens twee van de volgende symptomen: snotneus, spierpijn, vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, sterk vermageren, waterige diarree, plotse verwardheid of plotse val.

Praktisch:

 • Alle inwoners van de (deel)gemeenten Eeklo, Maldegem, Aalter, Lievegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Zelzate, Wachtebeke en Beernem dienen een afspraak te maken.
 • Een afspraak maken kan ENKEL via onze website www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.
 • Kan de patiënt zelf de afspraak niet maken?
  • De patiënt kan zeker terecht bij de vaste huisarts. De huisarts zal dan de afspraak maken.
  • Of … misschien kan een buur, (klein)kind, sociaal werker, etc. helpen?
 • Voor een Covid-19 test zonder klachten kunt u max. 48u in de toekomst een afspraak plannen
 • Voor een consultatie i.k.v. Covid-19 kan er max. 24u in de toekomst een afspraak gemaakt worden.
 • Het zorgmeldpunt Meetjesland – triagecentrum Eeklo is gelegen voor de gemeenschappelijke ingang huisartsenwachtpost / spoedgevallendienst AZ Alma (Ringlaan 15 – 9900 Eeklo).

Aanmeldingsprocedure:

 • Dient te gebeuren met uw bevestigingse-mail. Dit kan zowel digitaal als uitgeprint.

Zonder afspraak wordt geen test en/of onderzoek uitgevoerd.

 • Gelieve ook een correcte mond-neusbedekking te dragen en uw handen bij aankomst te ontsmetten.
 • Aanmelden STIPT op het uur, dus ook niet te vroeg. Komt u toch te vroeg, dan vragen wij u te wachten in uw wagen.
 • Gelieve uw e-ID mee te brengen of - in afwezigheid ervan - andere identificatiegegevens.
 • Ook een medicatielijst kan nuttig zijn om voor te leggen tijdens de consultatie.

Patiënten voor de spoedgevallendienst AZ Alma of onze huisartsenwachtpost (zonder Covid-19 klachten) kunnen zicht spontaan aanmelden mits voorafgaand contact met 1733.

 

Ministerieel besluit 22 augustus (geldig vanaf 24 augustus)

klik  HIER    voor het besluit; 

hoofdstuk 2 :  telethuiswerk ; organisatie van de arbeid

hoofdstuk 3 : ondernemingen die goederen en diensten aanbieden aan consumenten

hoofdstuk 4 : markten, rommelmarkten, kermisssen

hoofdstuk 5 : samenscholingen

hoofdstuk 6 : openbaar vervoer

hoofdstuk 7 : onderwijs 

hoofdstuk 8 :  grenzen

hoofdstuk 9 : individuele verantwoordelijkheden

hoofdstuk 10 : sancties

Info van het crisiscentrum 

Zie: https://crisiscentrum.be/nl/news/aanvullende-maatregelen-ter-versterking-van-de-tweeledige-strategie-ter-bestrijding-van-de

Reisadvies (buitenland) 

Zie: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland

INFORMATION IN OTHER LANGUAGES ( andere talen)

see :  https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Nieuwsbrief gemeente Zelzate

Om de hele Zelzaatse bevolking, ook mensen zonder internet of PC, te informeren over het COVID-19 coronavirus werd op vrijdag 20 maart 2020 in heel Zelzate een nieuwsbrief gebust. In de nieuwsbrief werden de maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 coronavirus uitgelegd en werd info verstrekt over de gemeentelijke diensten en over wat de gemeente doet om haar bevolking in deze moeilijke periode bij te staan.

Bij de verzending van de gratis mondmaskers van de gemeente werd half mei een update van deze nieuwsbrief gebust. De begeleidende brief bij deze mondmaskers kunt u HIER  lezen.

Wij updaten de nieuwsbrief regelmatig. U vindt de geüpdatete versie van deze nieuwsbrief door op deze link te klikken.

Specifieke info omtrent de HORECA 

Ter info: de gids voor de horeca is geactualiseerd volgens de nieuwe COVID-regelgeving. Ook het formulier voor aanwezigheden is beschikbaar gemaakt, evenals een communicatiekit.

U vindt dit terug via de volgende link:

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-een

Contactonderzoek Covid-19: samen het virus vertragen

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek.

Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak of koorts? Blijf dan meteen thuis en bel je huisarts.

Wanneer je na klachten positief test en dus besmet bent met het virus, start het contactonderzoek. Een medewerker van de overheid belt je op of komt bij je langs (als telefonisch contact niet kan) om met jou te overlopen met wie je contact hebt gehad.

Jouw contacten worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die COVID-19 heeft. Wie dat is, wordt er niet bij verteld. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.

Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: T 02 214 19 19 of sms 8811. De contactpersonen krijgen niet te horen wie de besmette persoon is.

Je vindt meer info in dit filmpje. Lees er gerust ook de folder van de overheid op na.

Logo Gezond+ zal deze en de komende weken de folders verspreiden naar de huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en lokale besturen uit onze regio. De folders voor de lokale besturen worden verzonden naar het Sociaal Huis.

Informatie over thuis leren (onderwijs)

Klik  HIER voor toegankelijke informatie van het departement Onderwijs en Vorming (Vlaamse Overheid).

Belgen in het buitenland kunnen terecht op noodnummer

De hierboven vermelde infolijn 0800 14 689 is niet bereikbaar vanuit het buitenland. Belgen in het buitenland die op zoek zijn naar informatie over het COVID-19 coronavirus of de geldende maatregelen eromtrent kunnen terecht op het noodnummer van de FOD Buitenlandse Zaken: +32 2 501 40 00 of op de Facebookpagina van Diplomatie Belgium

Tips om uzelf en uw naasten te beschermen

Als u hier klikt ziet u de tips van Het Rode Kruis Vlaanderen om uzelf en uw naasten te beschermen.

Drugpunt politiezone Regio Puyenbroeck

Ook tijdens de periode van de corona maatregelen kunt u nog steeds terecht bij het Drugpunt Regio Puyenbroeck. Dit kan via mail, telefonisch of via beeldbellen.  Indien u vragen heeft over uw eigen middelengebruik (ook gamen of gokken) of dat van iemand uit uw omgeving, kunt u steeds terecht bij het Drugpunt via mail naar lisa.deridder@dekiem.be, of telefonisch op 0472 17 48 82.

Gesprekken zijn steeds gratis en vertrouwelijk.

Meer info over deze dienst op de website www.drugpunt.be .

Maatregelen tegen verspreiding COVID-19 coronavirus

AZ Alma en huisartsen openden een zorgmeldpunt in het verweer tegen het nieuwe coronavirus.

Wat te doen bij vermoeden van besmetting?

Het nieuwe coronavirus stelt onze zorgverlening voor een nooit geziene uitdaging. Daarom bundelen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland de krachten in het verweer tegen het virus. De voorbije weken werden zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsen heel grote inspanningen geleverd om deze epidemie mee te bestrijden. Het is duidelijk dat de volgende weken heel belangrijk zullen zijn in het beheersen ervan. Om de zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen maar ook om de zorg voor de zorgverlener niet uit het oog te verliezen wordt vanaf vrijdag 13 maart op het terrein van AZ Alma een zorgmeldpunt uitgebouwd.

Met dit zorgmeldpunt willen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland tegemoet komen aan de nieuwe omschrijving van mogelijke coronapatiënten. Volgens de meest recente gevalsdefinitie worden alle patiënten met enige vorm van acute luchtweginfecties beschouwd als mogelijke coronapatiënten. Concreet gaat het dus om iedereen die niest, hoest, koorts maakt of verkouden is.

Wanneer u zich in deze toestand bevindt, dan gaat u NIET naar de consultatie van uw eigen huisarts maar belt u hem/haar op. Als die niet bereikbaar is, kan u naar 1733 bellen. Uw huisarts of, in het geval van de 1733, de huisarts van wacht, zal u telefonisch enkele vragen stellen en u evalueren. Op basis daarvan zal de huisarts oordelen of verder lichamelijk onderzoek nodig is en hij zal u dan doorverwijzen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma aan de Ringlaan 15 in Eeklo.

Als mogelijke coronapatiënt mag u immers niet meer binnen in de Huisartsenwachtpost maar moet u in een aparte ruimte onderzocht worden. Dit zijn de maatregelen die door Volksgezondheid worden opgelegd. Dus wanneer u wordt doorverwezen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma, dan volgt u het terrein van het ziekenhuis de bordjes ‘Vermoeden coronavirus’ richting dienst Spoedgevallen. Daar zal u worden opgevangen en begeleid tot aan het zorgmeldpunt van de Huisartsenwachtpost Meetjesland.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.

 

 

Verklaring over cookies