Koop lokaal en steun de Zelzaatse zelfstandige tijdens de coronacrisis.

vanaf 11 mei a.s. gingen alle winkels terug open met inachtname van de uitgevaardigde richtlijnen/ voorwaarden. 

In bijgevoegde linken treft u een samenvatting aan van die richtlijnen.

https://bit.ly/GidsHandel

http://news.economie.fgov.be/188491-heropening-van-handelszaken-op-11-mei-richtlijnen-voor-handelaars

Meer info vindt u ook in dit nieuwsbericht van de Federale Overheidsdienst Economie.

vanaf 18 mei a.s. kan de weekmarkt terug doorgaan, alsook kunnen de contactberoepen (zoals kappers, voetverzorging, nagelstudio's, schoonheidssalons) heropstarten, dit alles met inachtname van de uitgevaardigde richtlijnen/ voorwaarden.

Nieuwe regels voor markten (vanaf 29 juli 2020)

* ontsmettingsmiddel aan in- en uitgang; ook marktkramers hebben middel voor hun personeel en de klanten

* het aantal aanwezigen moet geteld worden ( max 200)

* bezoek volgens éérichtingsplan; afzonderlijke in - en uitgangen

* winkelen mag per 2 personen (uit sociale bubbel); kind uit gezin sowieso toegelaten

* marktkramers en personeel moeten mondmaskers dragen ( Zelzate : alle bezoekers eveneens ! ) 

DEZE REGELS GELDE OOK VOOR KERMISSEN EN ROMMELMARKTEN 

Steunmaatregelen voor marktkramers en kermisattracties 

  • Halvering premie enkel in geval van vrijwillige sluiting

Een halvering van de premie (omwille van het gegeven dat de onderneming minder dagen geopend is dan het aantal dagen tijdens de referentieperiode) wordt enkel toegepast indien er sprake is van een vrijwillige sluiting. Wanneer een mindere opening het gevolg is van de coronamaatregelen of van de jaarlijkse sluiting is er geen sprake van een halvering van het bedrag.  De premie voor foor- en marktkramers wordt niet gehalveerd wanneer zij minder dagen actief zijn omwille van gemeentelijke beslissingen waarbij de kermis en/of de markt niet of slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden.

  • Geen gemeentelijke attesten vereist

Bij geen enkele aanvraag/sector wordt er gewerkt met een gemeentelijk attest. Indien een tijdelijke sluiting of een mindere opening het gevolg is van een coronamaatregel volstaat een verwijzing naar deze maatregel.

Enkel bij twijfel of onduidelijkheid zal VLAIO aan de onderneming vragen om een bewijsstuk (gemeentelijk attest) voor te leggen.

  • Voorschotregeling ook voor ondernemingen die slechts tijdelijk verplicht gesloten zijn + aanvraagformulier

Ondernemingen die verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronamaatregelen kunnen een voorschot van maximaal 2000 euro aanvragen voor 1 oktober 2020. Dit geldt ook voor zaken die slechts tijdelijk verplicht moeten sluiten.

Aanvragen moeten gebeuren aan de hand van dit aanvraagformulier.

Specifiek voor markt- en foorkramers werd het volgende beslist:

  • Geen mogelijkheid tot voorschot voor marktkramers (abonnementen + losse kramers)
  • Wel mogelijkheid tot voorschot voor foorkramers

 

Publiciteit voor lokale handelaars en ondernemers :  

Als lokale handelaar of ondernemer kun je je ook vrijblijvend en gratis registreren op www.koopinjebuurt.be

Nuttige info voor handelaars en ondernemers 

Link naar de infopagina van Agentschap Ondernemen:  klik op https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona

Link naar de infopagina van de Vereniging van Steden en Gemeenten : klik op  https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie

Algemeen nummer (vragen over steunmaatregelen, Corona-reglementering):  0800 20 555 

 

 

Verklaring over cookies