ACTUELE INFO van de vereniging van steden en gemeenten 

 economie: regels per sector 

  zie :  Overzichtsdocument VVSG ‘Regels per sector’

  of   https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie

gids voor de opening van de handel ( 2 nov 2020 ) :  zie   https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-handel.pdf

 

HORECA

Maatregelen

De nieuwe maatregelen gelden zeker tot en met zondag 13 december 2020.

 • De inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22 uur. Afhaalmaaltijden mogen samen worden aangeboden en/of geleverd met alcoholische dranken tot 20 uur.
 • Volgende horecazaken mogen hierin als uitzondering wel openblijven:
  • alle logiesvormen, met uitsluiting van hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten
  • grootkeukens en eetzalen voor verblijf-, school-, leef- en werkgemeenschappen
  • eet- en drankgelegenheden in de transitzones van de luchthavens.
 • Volgende logiesvormen zijn gesloten voor het publiek:
  • vakantieparken (het geheel van vakantieverblijven aangeboden in de toeristische sector)
  • bungalowparken (het geheel van bungalows en/of chalets in een aangelegde omgeving en aangeboden in de toeristische sector)
  • campings (een terrein met voorzieningen om te kamperen, aangeboden in de toeristische sector)
  • met uitzondering de vakantieverblijven, bungalows, chalets en kampeervoorzieningen die dienen voor het gebruik door de eigenaar en/of diens huishouden, of door een huishouden dat er zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft, en enkel voor dit gebruik.
 • Horeca-activiteiten die door dit Ministerieel Besluit worden toegelaten, moeten zich aan het horecaprotocol en aan volgende zaken houden:
  • tafels worden zo geplaatst dat een afstand van minstens 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter
  • een maximum van 4 personen per tafel is toegestaan. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van het huishouden
  • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan
  • elke persoon moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
  • het dragen van een mondmasker of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, van een gelaatsscherm is verplicht voor het personeel
  • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan
  • contactregistratie volgens de geldende regels is verplicht.
 • De inrichtingen of onderdelen van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector zijn gesloten voor het publiek, met inbegrip van onder meer:
  • wellnesscentra
  • discotheken en dancings
  • feest- en receptiezalen
  • binnenspeeltuinen
  • casino’s, speelautomatenhallen en wedkantoren
  • bowlingzalen
  • kermissen, jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen

Steunmaatregelen

Om de nieuwe coronamaatregelen van het overlegcomité te begeleiden, komt de Vlaamse regering opnieuw met een steunmechanisme voor ondernemers. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60 procent lijdt, kan er beroep op doen. Alle restaurants en cafés waarvoor tot sluiting is beslist, vallen hieronder. De steun bedraagt 10 procent van de omzet in dezelfde periode in 2019 of een andere gelijkaardige periode.

Ook komt er steun vanuit de federale regering: een verdubbeling van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten, een verlenging van de bestaande steunmaatregelen zoals uitstel van betaling en een tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen. Alle details en hoe je de steunmaatregelen moet aanvragen, lees je op de pagina over de steunmaatregelen.


Door de maatregelen van oktober zijn er eveneens nieuwe steunmaatregelen in het leven geroepen, zowel op Vlaams als op federaal niveau.
> Vraag je premie 'Vlaams beschermingsmechanisme' aan
> Bekijk de extra steunmaatregelen van oktober
> Bekijk het overzicht van steunmaatregelen

Markten,recente informatie

Formele verduidelijkingen vanuit Nationaal Crisiscentrum

 1. VRAAG VVSG
  Artikel 7 bis § 1. Huis-aan-huis- en leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook, zijn verboden.
  Wat wordt bedoeld met “leurdersactiviteiten, van welke aard dan ook”?
   ANTWOORD Nationaal Crisiscentrum
  Met leurdersactiviteiten wordt bedoeld elke activiteit die van deur-tot-deur gaat.
  VVSG: dit wil dus zeggen dat ambulante activiteiten buiten de openbare markt wel mogelijk zijn (enkel voor verkoop van essentiële goederen) 
 1. VRAAG VVSG
  Zijn diensten toegelaten op de markten? (bijvoorbeeld herstelling van horloges, schoenenmaker, …)

ANTWOORD Nationaal Crisiscentrum
In de FAQ staat de volgende passage: “Markten, met kramen die in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, kunnen plaatsvinden, maar enkel voor wat betreft het aanbod van deze goederen en onder voorbehoud van een voorafgaande toestemming van de lokale overheid. “

VVSG Hieruit blijkt dat diensten niet toegelaten zijn op de markt.

 

Publiciteit voor lokale handelaars en ondernemers :  

 

Als lokale handelaar of ondernemer kun je je ook vrijblijvend en gratis registreren op www.koopinjebuurt.be

Nuttige info voor handelaars en ondernemers 

Link naar de infopagina van Agentschap Ondernemen:  klik op https://www.hetinternetookuwzaak.be/corona

Link naar de infopagina van de Vereniging van Steden en Gemeenten : klik op  https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/economie

Algemeen nummer (vragen over steunmaatregelen, Corona-reglementering):  0800 20 555 

 

 

Verklaring over cookies