Gemeentelijke diensten en OCMW-diensten gesloten voor publiek 

Tot nader order zijn de gemeentelijke en OCMW-diensten gesloten voor het publiek.

Volgende gemeentelijke gebouwen zijn tot nader order gesloten:    

 • CC De Brug
 • BOC Klein Rusland
 • 't Klooster
 • Lokaal Dienstencentrum De Kastanje 

Volgende gemeentelijke diensten en diensten in het OCMW-gebouw zijn tot nader order gesloten en werken enkel nog op afspraak voor dringende zaken:

 • Gemeentehuis
 • Brughuizen
 • Jeugddienst (Vredekaai)
 • Sociaal Administratief Centrum (Kleine Landeigendomlaan)
 • technische dienst (Suikerkaai)

De dienstverlening wordt beperkt tot uiterst dringende zaken. Na het maken van een afspraak kunt u terecht aan de loketten. Waar mogelijk gebeurt de dienstverlening online of telefonisch. Een afspraak kan u telefonisch of per e-mail maken. Contactgegevens van de betrokken diensten voor het maken van een afspraak vindt u bij contactgegevens.

Voor wat betreft specifiek de dienst Vergunningen (stedenbouw, huisvesting, milieu):
De medewerkers van de dienst Vergunningen werken hoofzakelijk van thuis uit. U kunt mailen naar stedenbouw@zelzate.be met de omschrijving van uw vraag, het adres waarover uw vraag gaat en uw telefoonnummer. Ook voor het inkijken van omgevingsdossiers kan u via stedenbouw@zelzate.be een afspraak maken. De medewerkers zullen dan met u contact opnemen.

Gemeentelijke activiteiten

 • Alle gemeentelijke activiteiten worden tot nader order geannuleerd
 • Huwelijken gaan door in beperkte kring
 • Begrafenissen gaan door in beperkte kring
 • Infovergaderingen gaan niet door
 • Alle activiteiten in de vrijetijdssfeer moeten tot nader order worden geannuleerd

Onderwijs

Meer info over onderwijs kunt u bij de school van uw kind verkrijgen 

Kinderdagverblijf:

De kinderen van het kinderdagverblijf kunnen terecht in hun vertrouwde opvang.

Wat moet je doen bij een reis naar een oranje of rood risicogebied?

Volg de richtlijnen van de Federale regering:

 • Kom je uit een rood gebied? Dan geldt een verplichte thuisisolatie en kan je kind 14 dagen niet naar de opvang komen.
 • Kom je uit een oranje gebied? Is jouw kind jonger dan 3 jaar, dan hoeft het niet in thuisisolatie. Je houdt de gezondheid van je kind goed in het oog. Is je kind ouder dan 3 jaar, meldt dan aan de opvang dat je op vakantie was in een oranje gebied.

Van zodra jouw kind naar de opvang komt, geeft u de stilzwijgende bevestiging dat je niet in deze gebieden bent geweest of reeds 14 dagen quarantaine hebt doorlopen.

Buitenschoolse opvang

Ouders kunnen hun kinderen inschrijven in de buitenschoolse opvang maar zij maken per week slechts gebruik van één type opvang. De overige dagen wordt het kind opgevangen in de ruime gezinsbubbel.

Verdere toelichting wordt door de buitenschoolse kinderopvang aan de ouders gegeven.

Wat moet je doen bij een reis naar een oranje of rood risicogebied?

Volg de richtlijnen van de Federale regering:

 • Kom je uit een rood gebied? Dan geldt een verplichte thuisisolatie en kan je kind 14 dagen niet naar de opvang komen.
 • Kom je uit een oranje gebied? Is jouw kind jonger dan 3 jaar, dan hoeft het niet in thuisisolatie. Je houdt de gezondheid van je kind goed in het oog. Is je kind ouder dan 3 jaar, meldt dan aan de opvang dat je op vakantie was in een oranje gebied.

Van zodra jouw kind naar de opvang komt, geeft u de stilzwijgende bevestiging dat je niet in deze gebieden bent geweest of reeds 14 dagen quarantaine hebt doorlopen.

 

 

 

 

Verklaring over cookies