verhuur van zalen in 't Klooster (Kerkstraat 64a)

De Kapel (1e verdiep) is niet verhuurbaar voor vergaderingen, optredens, fuiven, tentoonstellingen, enz . Deze zaal dient enkel voor bestuurlijke aangelegenheden (huwelijken, jubilea, vergaderingen in functie van de administratie).

Volgende zalen kunnen gehuurd worden:

zaal "Onder de Kapel"

Maximum capaciteit 200 personen, oppervlakte 164 m².
Voor : vergaderingen, fuiven, repetities, optredens, tentoonstellingen, studiedag, lezing
De huurperiode loopt telkens van 10u tot de dag nadien om 10u
De huurprijs bedraagt 170 € per dag, en de waarborg bedraagt 300 €
Voor tentoonstellingen en repetities dient slechts 20% ( een vijfde) van de normale huurprijs betaald te worden

zaal "Moeder Overste"

Maximum capaciteit 49 personen, oppervlakte 60 m²
Voor : vergaderingen, ontmoetingsactiviteit ( zonder muziek), repetities, tentoonstellingen, studiedagen, lezingen
De huurperiode loopt telkens van 10u tot de dag nadien om 10u
De huurprijs bedraagt 50 € per dag, en de waarborg bedraagt 300 €
Voor tentoonstellingen en repetities dient slechts 20% ( een vijfde) van de dagprijs betaald te worden

zaal "  't Zusterlijk Delen"

maximun capaciteit 15 personen, oppervlakte 37,5 m²
voor : ontmoetingsactiviteiten ( zonder muziek)
de huurperiode loopt telkens van 10u tot de dag nadien om 10u
de huurprijs bedraagt 40 € en de waarborg bedraaagt 300 €

Er wordt bij de berekening van het tarief voor de ingebruikname (huur) rekening gehouden met een GEBRUIKSFACTOR of WAARDECIJFER

  • waardecijfer 1: Bedrijven en inwoners van Zelzate
  • waardecijfer 3: Bedrijven of privé-personen van buiten de gemeente

De gehuurde zaal moet zijn ontruimd en gekuist tegen 10 uur de dag na het gebruik; een zaal kan slechts één maal per dag worden verhuurd; bij verhuring voor een fuif kan de dag na de verhuring de zaal niet worden verhuurd aan een andere huurder.

Het tarief voor ingebruikname omvat, naast het gebruik van het lokaal en de aanwezige basisuitrusting, ook de energiekosten.

Voor ingebruikname wordt een waarborg betaald.

Gebruikers kunnen er voor kiezen om een permanente waarborg te storten op rekening van het gemeentebestuur.

Huurgeld en waarborg dienen minimaal 10 dagen voor de gebruiksdatum te zijn betaald via overschrijving op de rekening van het gemeentebestuur (BE53 0910 0035 1653)

Indien dit niet is gebeurd, wordt de aanvraag geannuleerd.

Voor een nieuwe aanvraag voor dezelfde datum door dezelfde aanvrager zullen er 20 % extra kosten aangerekend worden.

Billijke vergoeding; Sabam, andere kosten

Billijke vergoeding – indien van toepassing – wordt betaald door het Gemeentebestuur Zelzate.

Sabam – indien van toepassing – is ten laste van de inrichter. Ook andere kosten zoals kosten voor een brandwacht door de brandweer, kosten EHBO, kosten bewakingsdienst zijn ten laste van de inrichter.

Opkuis/afval

De gehuurde infrastructuur bevindt zich in een nette staat. De huurder verbindt er zich toe om  na de activiteiten de infrastructuur opnieuw te verlaten zoals hij die heeft aangetroffen (nette staat, gedweild,  standaardopstelling tafels en stoelen zoals op schema).

De huurder moet al het afval dat tijdens de activiteit wordt geproduceerd onmiddellijk meenemen.

Eventueel kan de huurder bijkomende containers aanvragen bij IDM, Zelebaan 42, 9160 Lokeren, dit op eigen kosten. Een tegemoetkoming in de kosten is echter mogelijk (zie de gemeentelijke site van Zelzate, gemeentelijke reglementen, toelagereglementen, afvalinzameling naar aanleiding van organisatie evenementen).

Muren, deuren, ramen,… mogen niet worden beklad, beschilderd, beschreven.

De huurder zorgt ervoor dat verwarming, kookapparaten en verlichting steeds uitgeschakeld zijn bij het verlaten van het gebouw.

De controle met betrekking tot de properheid van de zalen, zal door de technische dienst gebeuren aan de hand van het nemen van foto’s. Indien niet in orde, zal een externe poetsfirma of de pool opgeroepen worden. Gevolg volledig inhouden van de borg.  

Niet toegelaten activiteiten

Het gebruiken van gemeentelijke infrastructuur voor het organiseren van een privé-feest of privé-evenement is niet toegelaten, behalve in BOC Klein Rusland, CC De Brug of de zalen van het Klooster. Dit zijn feesten of evenementen waarbij een privépersoon of bedrijf om privédoeleinden en/of commerciële doeleinden personen uitnodigt.  Voorbeelden zijn: babyborrel, communie-/lentefeest of –receptie, huwelijk, familiefeest, productvoorstelling van een bedrijf, personeelsfeesten van bedrijven, feesten van bedrijven die kunnen gelinkt worden aan opgenoemde voorbeelden,…  Wel toegelaten is bijvoorbeeld een bedrijf dat een seminarie of opleiding organiseert of overlegvergaderingen tussen verschillende bedrijven.

 Voor verdere uitleg omttent ANNULATIE, SCHADE, ONEIGENLIJK GEBRUIK -----> zie:  aanvraagformulier zalen

Aanvraagprocedure

Aanvragen tot huur van een gebouw kan maximaal 1 jaar en minimaal 14 dagen voor de datum van het gebruik.

Aanvraagformulier (voor alle ter beschikking zijnde gemeentelijke zalen)

Deze aanvraag wordt per post of per e-mail overgemaakt:

  • Per post: Technische dienst ( mevr. Kelly Schenkels), Suikerkaai 4, 9060 Zelzate
  • Per e-mail: kelly.schenkels@zelzate.be

Huurgeld en waarborg dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer BE53 0910 0035 1653 van het gemeentebestuur Zelzate.

Het aanvraagformulier kan ook telefonisch of persoonlijk aangevraagd worden.

De aanvrager wordt schriftelijk of via e-mail verwittigd of de aanvraag al dan niet kan doorgaan.

De schriftelijke ontvangen aanvragen zullen chronologisch worden ingeschreven in een gebruikersregister; de datum van poststempel of datum van e-mail telt als datum van inschrijving. Mondelinge aanvragen worden niet aangenomen. Het register kan door geïnteresseerde personen worden ingezien volgens het reglement van openbaarheid van bestuur.

 

 

Verklaring over cookies