Milieudienst

Stedenbouwkundige ambtenaar/milieuambtenaar: Anne Bunneghem
Duurzaamheidsambtenaar: Els De Vilder
Administratieve medewerkers: Nancy Deklerck, Evy Van Kerckvoorde 

 • informatie en documentatie over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en duurzame ontwikkeling
 • informatie en tips voor sensibilisatieacties
 • omgevingsvergunningen en –meldingen (klasse 1, 2 en 3)
 • natuurvergunningen
 • milieuklachten, meldingen sluikstorten, …
 • zwerfkattenbestrijding
 • praktische informatie over het recyclagepark
 • afval(ophalingen)
 • gemeentelijke reglementen inzake milieu
 • gewestelijke subsidies en steunmaatregelen

PFOS in Zelzate

Ook Zelzate heeft naar aanleiding van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht een aantal acties ondernomen. Op deze pagina vind je alle actuele info.

Visietekst bomen

Bomen in de gemeente hebben een gunstig effect op klimaatadaptatie (hitte- en droogtestress), op de gezondheid van de mens individueel en als groep, op de milieukwaliteit voor mens en dier (luchtkwaliteit, waterhuishouding, biodiversiteit...). De natuurwaarde van bomen heeft ontzettend veel voordelen. Wij erkennen het belang van deze ecosysteemdiensten die een boom ons biedt. Dit belang zal de komende jaren alleen maar groter worden. Bomen hebben ook een economische waarde: eigendommen in boomrijke buurten stijgen in waarde, bomen in het centrum trekken bezoekers aan.

Een goede visie kijkt vooruit en dat geldt in het bijzonder voor bomen die tijd nodig hebben om te groeien. Daarom is er een visietekst rond bomen opgesteld die het respect voor bomen  wil benadrukken en de bevolking oproepen zich mee in te zetten voor de bomen. Dit allemaal onder het motto: de juiste boom op de juiste plaats.

De visietekst voor bomen kan je raadplegen en het toont duidelijk het beleid dat Zelzate rond bomen wil volgen de komende jaren.

Meldingen van milieuklachten

 • Voor milieuklachten (geurhinder, lawaaihinder, visuele vervuiling,…) en voor problemen met de afvalinzameling en meldingen van sluikstorten kan je terecht bij de milieudienst van de gemeente (09 353 42 70 - milieudienst@zelzate.be).
 • Op de website van IDM kan je sluikstorten melden.
 • Geluids-, geur-, stofhinder en verontreiniging afkomstig van de haven- en industriële activiteiten kunnen gemeld worden op het gratis klachtenmeldpunt: 0800 92 999 of http://gentsekanaalzone.be/milieuklachtenmeldpunt/.

Landbouwschade

Er is sprake van een landbouwramp, wanneer de schade aan de landbouwteelten is erkend door de Vlaamse Regering.
Meer informatie is te vinden op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Of bij de milieudienst via milieudienst@zelzate.be of 09 353 42 00

De bevoegde instantie:
Vlaamse Overheid
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
T +32 9 276 29 09 M +32 493 31 74 71 F +32 9 276 29 05
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 Gent

Stookadvies

Is de luchtkwaliteit slecht op koude dagen? Dan doet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een oproep aan de bevolking om die dagen geen hout te stoken in haarden of kachels. De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal namelijk erg hoog oplopen. Tijdens de winter geeft VMM een  paar keer het stookadvies. Even niet meer stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren, heeft op zulke momenten een enorme impact.

Meer informatie via https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies of bij de milieudienst@zelzate.be of 09 353 42 70

Bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit  uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Meer informatie vind je via http://www.tersana.be

 

 

Milieu en klimaat

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies