Milieudienst

Stedenbouwkundige ambtenaar / milieuambtenaar : Anne Bunneghem
Duurzaamheidsambtenaar : Els De Vilder
Administratieve medewerkers : Nancy Deklerck, Evy Van Kerckvoorde 

  • informatie en documentatie over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en duurzame ontwikkeling
  • informatie en tips voor sensibilisatieacties
  • omgevingsvergunningen en –meldingen (klasse 1, 2 en 3)
  • natuurvergunningen
  • milieuklachten, meldingen sluikstorten, …
  • zwerfkattenbestrijding
  • praktische informatie over het recyclagepark
  • afval(ophalingen)
  • gemeentelijke reglementen inzake milieu
  • gewestelijke subsidies en steunmaatregelen

 

Milieuklachtenmeldpunt Gentse kanaalzone

Voor milieuklachten (geurhinder, lawaaihinder, visuele vervuiling,…) en voor problemen met de afvalinzameling en meldingen van sluikstorten kan je terecht bij de milieudienst van de gemeente (09/ 342 20 20 - milieudienst@zelzate.be).

Op de website van IDM kan u sluikstorten melden https://www.idm.be/meldpunt-sluikstorten.html

Geluids-, geur-, stofhinder en verontreiniging afkomstig van de haven- en industriële activiteiten kunnen gemeld worden op het gratis klachtenmeldpunt 0800-92 999 of http://gentsekanaalzone.be/milieuklachtenmeldpunt/.

 

Landbouwschade

Er is sprake van een landbouwramp, wanneer de schade aan de landbouwteelten is erkend door de Vlaamse Regering.
Meer informatie is te vinden op de website https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp

Of bij de dienst vergunningen te bereiken via milieudienst@zelzate.be of 09 342 20 20

De bevoegde instantie is :
Vlaamse Overheid
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
T +32 9 276 29 09 M +32 493 31 74 71 F +32 9 276 29 05
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 Gent

 

Stookadvies

Is de luchtkwaliteit slecht op koude dagen? Dan doet de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een oproep aan de bevolking om die dagen geen hout te stoken in haarden of kachels.
De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal namelijk erg hoog oplopen.

Deze winter zal de VMM zeker een paar keer het stookadvies geven.
Even niet meer stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren, heeft op zulke momenten een enorme impact.

Meer informatie via https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies of bij de milieudienst@zelzate.be of 09 342 20 20

 

Bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector

 

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector. Dit is niet alleen van belang voor bedrijven maar ook voor eigenaars van gronden waar in het verleden een dergelijke activiteit  uitgevoerd werd die tot bodemverontreiniging kon leiden.

Meer informatie vindt u via http://www.tersana.be

 

 

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies