Milieu-effectenrapportering

Er zijn momenteel geen milieu-effectenrapporteringen.

Kennisgevingen

Openbaar onderzoek digitale atlas

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten. De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek. Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan kan je dat laten weten. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

Opmerkingen kan je via dezelfde website indienen of aan het gemeentebestuur overmaken. Dit kan op de dienst Ruimte en Wonen, Grote Markt 1 in 9060 Zelzate.

Plan-MER in het kader van het Belgisch programma van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het opstellen van het plan-MER voor het Belgisch Programma in  kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027 en Landbouwbeleid 2023-2027.

De kennisgeving is ter inzage van 16 augustus 2021 tot en met 14 september 2021

De bevolking kan tot en met 14 september 2021 opmerkingen bezorgen:

 • Online via een digitaal inspraakformulier
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Omgeving
  Team Mer, Plan-MER 0269
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
 • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be
  (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER 0269  EFMZV in de titel);
 • via afgifte van de opmerking op de Dienst Ruimte en Wonen - Grote Markt 1 - 9060 Zelzate.

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Op maandagnamiddag en donderdagnamiddag niet telefonisch bereikbaar.

Verklaring over cookies