Waterbeleid

Momenteel lopen verschillende openbare onrderzoeken tot en met 18 juni 2019 met betrekking tot waterbeleid:

- stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

- tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen

- waterbeleidsnota 2020-2025

De documenten zijn te raadplegen via de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)-website www.volvanwater.be

 

Meer informatie bij milieudienst@zelzate.be of http://www.volvanwater.be

Milieu-effecten-rapportering

Momenteel zijn er geen terinzage-leggingen

Milieudienst

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies