Openbaar onderzoek en infovergadering Terra Nova

Het college van burgemeester en schepenen van Lokaal Bestuur Evergem en Zelzate brengt ter kennis dat een openbaar onderzoek van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 is ingesteld betreffende de aanvraag van Terra Nova, gelegen te Callemansputtestraat zn, 9940 Evergem, en Callemansputte zn, 9060 Zelzate voor de reorganisatie van een cat. 2 deponie voor niet-gevaarlijke stromen.

Infovergadering

De gemeenten organiseren een informatievergadering over de aanvraag op donderdag 4 augustus 2022 om 18.00 uur, via Teams.

Klik hier om deel te nemen aan de infovergadering.
(Inloggen kan ongeveer een kwartier voor de start van de vergadering.)

Openbaar onderzoek

De aanvraag ligt ter inzage op afspraak van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 via:

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is Departement Omgeving.

Standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen tijdens de duurtijd van het openbaar onderzoek.  Dit kan: analoog per brief naar bovenstaande adressen of digitaal via het omgevingsloket. www.omgevingsloket.be – ref OMV_2022002134

Verklaring over cookies