Mobiliteitsdienst

De mobiliteitsdienst wordt waargenomen door dhr. Peter Antheunis.

Locatie:Technische dienst, Suikerkaai 4, 9060 Zelzate.

Tel.: 09 353 43 80

 

Vervoerregio Gent stelt voorlopig korte termijn Openbaar Vervoer-plan voor

GENT, 13 MEI 2020

Vervoerregio Gent stelt voorlopig korte termijnplan voor alle reguliere buslijnen van het openbaar vervoer en een concept voor het Vervoer op Maat voor. Het plan wordt definitief afgeklopt in september en treedt in werking in december 2021. De komende maanden wordt het plan voorgesteld aan stakeholders en gemeenteraadsleden.   

“Het is voor alle partners van de vervoersregio zeer belangrijk om een sterk en krachtig openbaar vervoersnet te kunnen aanbieden. Er wordt binnen de Vervoersregio Gent hard gewerkt aan het nieuwe Openbaar Vervoer-plan. Het is een complexe oefening met een beperkt budget en een zeer krappe timing. Om van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid over te schakelen moeten er moeilijke keuzes worden gemaakt. Toch denk ik dat we er als Vervoerregio in zijn geslaagd om, met de beschikbare middelen, een evenwichtig voorlopig plan op te stellen” Filip Watteeuw, Voorzitter van de Vervoersregioraad Gent en Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw Stad Gent

 

Basisbereikbaarheid: vraaggestuurde mobiliteitsvisie vanuit de regio’s
In juni 2019 trad het decreet basisbereikbaarheid in werking. Met dit decreet wil Vlaanderen overschakelen van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid. Een concept waarbij een vraaggestuurde visie op mobiliteit en combimobiliteit centraal staat. Om uit te kunnen gaan van een regionale benadering werden 15 vervoerregio’s opgericht.  De vervoerregio Gent is daar één van.  In de vervoerregioraad Gent zijn alle 23 gemeenten vertegenwoordigd, alsook de Vlaamse overheid, het provinciebestuur en NMBS/Infrabel. Deze raad is het officieel overlegplatform dat de korte en lange termijnbeleidsvisie inzake mobiliteit voor de hele regio moet vaststellen.

 

Verbeteren modal split
Het nieuwe openbaar vervoerplan moet leiden tot een sterkere concurrentiepositie voor het openbaar vervoer in de vervoerregio en op die manier een alternatief vormen voor heel wat autoverplaatsingen. Zo wordt een goede basis gelegd om binnen een budgetneutraal kader het aandeel van duurzame modi in de modal split in de komende jaren te laten groeien. De nodige maatregelen om ook op langere termijn naar een betere en duurzame mobiliteit te gaan in de regio worden in het komende jaar verder uitgewerkt in het regionaal mobiliteitsplan.

 

Vier vervoerlagen
Basisbereikbaarheid bestaat immers uit vier vervoerlagen: het treinnet (NMBS), het kernnet (verbindingen tussen belangrijke steden), het aanvullend net (o.a. ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten) en het vervoer op maat (lokale, al dan niet private, initiatieven, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, taxi’s en doelgroepenvervoer). De vervoerregio adviseert over het trein- en het kernnet, en stippelt zelf het aanvullend net en het vervoer op maat uit. De Lijn vult het kernnet en het aanvullend net in.

Budgetneutraal en afgestemd op noden van de reiziger

Vervoerregio Gent ging, net als de andere vervoerregio’s, aan de slag met duidelijke spelregels voor de opmaak van dit plan. Basisbereikbaarheid en budgetneutraliteit zijn hierbij bepalend. Op basis van de onderzoeksvragen van de gemeenten werden voor en door de Vervoerregio Gent een set van principes en criteria gedefinieerd.  De algemene basisprincipes basisbereikbaarheid (geldend voor alle vervoerregio’s) zijn hierbij altijd sturend en werden stapsgewijs geïnternaliseerd doorheen het proces.  ‘Deze principes en criteria zijn als richtlijn gebruikt enerzijds in de consequente en objectieve beantwoording van de onderzoeksvragen en anderzijds om prioritaire aanpassingen te bepalen”, zegt Hannelore Deblaere, covoorzitter van vervoerregio Gent.

 

De belangrijkste speerpunten van het regulier net

Het openbaar vervoerplan treedt in werking in december 2021. De komende maanden wordt het plan uitgebreid voorgesteld aan stakeholders en gemeenteraadsleden tijdens infomomenten. De belangrijkste speerpunten zijn:

 • Een busnetwerk dat zowel qua reiswegen als dienstregeling beter wordt afgestemd op het treinnetwerk van de NMBS en inspeelt op de effectieve vervoersvraag tussen kernen
 • Frequentieverhogingen op alle grote assen, zowel tijdens weekdagen als in het weekend
 • Een substantiële verbetering van het aanbod tussen de randgemeenten en Gent met frequenties die tijdens de daluren tot dubbel zo hoog als vandaag zijn
 • Een betere ontsluiting van grote attractiepolen van regionaal belang
 • Het rechttrekken van een groot aantal verbindingen waardoor sneller gereisd kan worden
 • Het avondaanbod op de sterke assen van het streeknet is uitgebreid
 • Een nieuw tram- en stadsbusnet met frequentere, snellere verbindingen en een bediening tot na middernacht op de meeste lijnen
 • De belangrijke knooppunten van het stadsnet in Gent (Sint-Pietersstation, Zuid, Dampoort en Rabot) worden ook bediend door streeklijnen

 

Vervoer op maat

Lacunes in het regulier net worden ingevuld met het Vervoer op Maat. Elke vervoerregio krijgt daarvoor middelen ter beschikking vanuit Vlaanderen.  Dit systeem van vervoer op maat gaat ook in werking in december 2021. 

Hier zijn de belangrijkste speerpunten :

 • De rol van de belbussen wordt opgenomen door verschillende systemen binnen het concept van Vervoer op Maat
 • Het Vervoer op Maat is volledig vraagvolgend en biedt een oplossing voor die gebieden die niet bediend worden door regulier openbaar vervoer.
 • Faciliteren voor- en natransport door middel van fietsdeelsystemen
 • Het systeem van de bediening van bedrijventerreinen door MaxMobiel wordt bevestigd
 • Vraaggestuurd flexibel vervoer voor doelgroepgebruikers
 • Er wordt een regionaal autodeelsysteem uitgewerkt.

 

Regionaal mobiliteitsplan
De komende maanden wordt samen met de gemeenten gewerkt aan de praktische kant van het nieuwe netwerk: haltelocaties, doorstroming, toegankelijkheid, tarifering VoM etc.

In de Vervoerregio Gent is ondertussen ook gestart met het opstellen van een plan waarin de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn wordt vastgelegd. Voor dit regionaal mobiliteitsplan is momenteel de Oriëntatienota opgesteld.

 

Aalter, Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Gent, Kaprijke, Laarne, Lievegem, Lochristi, Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Wetteren, Zelzate, Zulte, Departement MOW, departement MOW- afdeling AMT, het AWV, De Lijn, De Vlaamse Waterweg, De Werkvennootschap, NMBS, Infrabel, Veneco, de Provincie Oost-Vlaanderen, Projectbureau Gentse Kanaalzone, departement OMG en North Sea Port

 

Meer info

 

Perscontact

 

 

Mobiliteit

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies