Openbare werken in de gemeente

Overzicht van de belangrijkste werken

Werken heraanleg kruispunt Stoepestraat/expresweg in Assenede

Wegen en Verkeer bouwt het kruispunt met de Stoepestraat (N448) om tot een brug over de expresweg. Hierdoor zal er in de toekomst geen contact meer zijn tussen de verkeersstromen op de Stoepestraat (N448) en de N49. Het verkeer over de N49 (in de toekomst de E34) zal vlot en veilig kunnen blijven doorrijden, terwijl lokaal verkeer richting Assenede en Zelzate niet langer wordt gehinderd. Ook voor fietsers zijn er enkele belangrijke verbeteringen. Ze fietsen veiliger en comfortabeler dankzij een afgescheiden fietspad aan beide zijden van de nieuwe brug.

Om de verkeersveiligheid in de omgeving van de nieuwe brug te verhogen plant Wegen en Verkeer ook volgende werken in Assenede en Zelzate: vernieuwing Stoepestraat (N448) tot kruispunt Trieststraat (inclusief kruispunt), verlenging en aansluiting Paul Christiaenstraat en Heideveld met Kanaalstraat (R4), verbreding Gavergrachtstraat en vernieuwing fietstunnel E34 aan de Kasteelstraat.

Werken in verschillende fasen

De werken zullen in totaal ongeveer 2 jaar duren en worden voor zowel de wegen- als de nutswerken in 4 fasen uitgevoerd om de hinder voor buurtbewoners, bedrijven en het doorgaand verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

De werken zijn gestart in maart van dit jaar met voorbereidende nutswerken, die zich vooral situeren aan de Stoepestraat in Assenede. Hierdoor zal in de straat, waarschijnlijk tot na het bouwverlof, enkele rijrichting worden ingevoerd. Het verkeer zal enkel richting N49 kunnen rijden. Verkeer dat van de N49 richting Stoepestraat en bij uitbreiding Assenede en Zelzate wil, zal moeten omrijden via expresweg (N49), Nieuwburgstraat (N458), Burgstraat, Molenstraat, Oude Gentweg, Nieuwestraat, Trieststraat (N436) en Stoepestraat (N448).

Begin mei starten de hoofdwerken, waarbij fase 1 belangrijk is voor Zelzate. Dan wordt de fietserstunnel onder de E34 en de Kasteelstraat verlengd. Op een bepaald moment zal de fietserstunnel moeten sluiten, maar dit zal voor een zo kort mogelijke periode zijn en het wordt ook op voorhand gecommuniceerd. Nog tijdens die eerste fase wordt de nieuwe weg aangelegd, parallel met de N49 en wordt het nieuwe kruispunt aan het einde van deze weg met de R4 gerealiseerd. Deze werken zullen duren tot eind november 2022.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende fasen en updates over de actuele hinder zijn te vinden op de website www.wegenenverkeer.be/zelzate.

Sluiting Zelzatetunnel voor reiniging

 • 12 december 2022: richting Antwerpen
 • 13 december 2022: richting Brugge/Knokke
 • 9 januari 2023: richting Antwerpen
 • 10 januari 2023: richting Brugge/Knokke
 • 13 maart 2023: richting Antwerpen
 • 14 maart 2023: richting Brugge/Knokke
 • 8 mei 2023: richting Antwerpen
 • 9 mei 2023: richting Brugge/Knokke
 • 7 augustus 2023: richting Antwerpen
 • 8 augustus 2023: richting Brugge/Knokke
 • 9 oktober 2023: richting Antwerpen
 • 10 oktober 2023: richting Brugge/Knokke
 • 11 december 2023: richting Antwerpen
 • 12 december 2023: richting Brugge/Knokke

 

Verklaring over cookies