Openbare werken in de gemeente

Overzicht van de belangrijkste werken

Werken kruispunt Assenedesteenweg (N436) met Kanaalstraat (R4)

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en fietspaden, zal  tussen 1 augustus en midden september het kruispunt van de Assenedesteenweg (N436) met de Kanaalstraat (R4) heraanleggen. Deze werken kaderen binnen de bouw van de nieuwe brug over de expresweg N49 in Assenede.

De Paul Christiaenstraat, de parallelweg langs de expresweg N49, wordt verbonden met de Kanaalstraat (R4). Zo onstaat er een vlotte verbinding tussen het kruispunt Stoepestraat/expresweg, de Kanaalstraat (R4) en de autosnelweg E34 en zwaar en doorgaand verkeer wordt geweerd uit de woonkernen.
Wegen en Verkeer maakt van deze werken gebruik om ook het kruispunt van de Assenedesteenweg (N436) met de Kanaalstraat (R4) anders in te richten: de voet- en fietspaden worden iets verder van het kruispunt aangelegd zodat fietsers en auto’s verder van elkaar rijden, er komen veilige fiets- en voetgangersoversteken en een deel van het wegdek in asfalt wordt vernieuwd.

Assenedesteenweg afgesloten, verkeer op R4 mogelijk

De aannemer vernieuwt het kruispunt van 1 augustus tot midden september 2022. Tijdens die periode is het kruispunt afgesloten voor afslaande bewegingen. Dat wil zeggen dat rijden van de Kanaalstraat (R4) naar de Assenedesteenweg (N436) en omgekeerd niet mogelijk is.

De gewijzigde verkeerssituatie voor het verkeer:

  • Voetgangers, fietsers en auto’s tussen De Katte, Vogelzang en Debbautshoek volgen de omleiding via de Ooievaarslaan, Koning Albertlaan en Emiel Caluslaan. Ook inwoners volgen deze omleiding om hun woning te bereiken.
  • Verkeer op de R4 met als bestemming Vogelzang, De Katte of Debbautshoek rijdt via de Koning Albertlaan of Emiel Caluslaan en volgt de omleiding.

Werken heraanleg kruispunt Stoepestraat/expresweg in Assenede

Wegen en Verkeer bouwt het kruispunt met de Stoepestraat (N448) om tot een brug over de expresweg. Hierdoor zal er in de toekomst geen contact meer zijn tussen de verkeersstromen op de Stoepestraat (N448) en de N49. Het verkeer over de N49 (in de toekomst de E34) zal vlot en veilig kunnen blijven doorrijden, terwijl lokaal verkeer richting Assenede en Zelzate niet langer wordt gehinderd. Ook voor fietsers zijn er enkele belangrijke verbeteringen. Ze fietsen veiliger en comfortabeler dankzij een afgescheiden fietspad aan beide zijden van de nieuwe brug.

Om de verkeersveiligheid in de omgeving van de nieuwe brug te verhogen plant Wegen en Verkeer ook volgende werken in Assenede en Zelzate: vernieuwing Stoepestraat (N448) tot kruispunt Trieststraat (inclusief kruispunt), verlenging en aansluiting Paul Christiaenstraat en Heideveld met Kanaalstraat (R4), verbreding Gavergrachtstraat en vernieuwing fietstunnel E34 aan de Kasteelstraat.

Werken in verschillende fasen

De werken zullen in totaal ongeveer 2 jaar duren en worden voor zowel de wegen- als de nutswerken in 4 fasen uitgevoerd om de hinder voor buurtbewoners, bedrijven en het doorgaand verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

De werken zijn gestart in maart van dit jaar met voorbereidende nutswerken, die zich vooral situeren aan de Stoepestraat in Assenede. Hierdoor zal in de straat, waarschijnlijk tot na het bouwverlof, enkele rijrichting worden ingevoerd. Het verkeer zal enkel richting N49 kunnen rijden. Verkeer dat van de N49 richting Stoepestraat en bij uitbreiding Assenede en Zelzate wil, zal moeten omrijden via expresweg (N49), Nieuwburgstraat (N458), Burgstraat, Molenstraat, Oude Gentweg, Nieuwestraat, Trieststraat (N436) en Stoepestraat (N448).

Begin mei starten de hoofdwerken, waarbij fase 1 belangrijk is voor Zelzate. Dan wordt de fietserstunnel onder de E34 en de Kasteelstraat verlengd. Op een bepaald moment zal de fietserstunnel moeten sluiten, maar dit zal voor een zo kort mogelijke periode zijn en het wordt ook op voorhand gecommuniceerd. Nog tijdens die eerste fase wordt de nieuwe weg aangelegd, parallel met de N49 en wordt het nieuwe kruispunt aan het einde van deze weg met de R4 gerealiseerd. Deze werken zullen duren tot eind november 2022.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende fasen en updates over de actuele hinder zijn te vinden op de website www.wegenenverkeer.be/zelzate.

Plaatselijk verkeer Marktstraat verlengd tot half augustus

Het plaatselijk verkeer in de Markstraat is opnieuw verlengd, deze keer tot half augustus 2022. De bouwondernemer die werkt op de site van de Marktstraat 3A heeft nog steeds de helft van de rijbaan nodig om vlot te kunnen werken. Daarom kan de straat niet open voor het verkeer. De bewoners werden persoonlijk op de hoogte gebracht van de verlenging van het plaatselijk verkeer.

Op dinsdag 21 september 2021 startten er bouwwerken voor een appartementsblok in de Marktstraat. Hiervoor werd er een werfzone gecreëerd die een groot deel van de rijbaan inneemt ter hoogte van Marktstraat 3A. Enkel fietsers en voetgangers kunnen op een veilige manier passeren. Voor het autoverkeer is de straat enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer vanaf de Oostkade tot aan de werfzone en vanaf de Grote Markt tot aan de werfzone. Op deze manier kunnen de inwoners van de appartementen in de Marktstraat hun ondergrondse garages nog bereiken.

Ook de bussen van de Lijn (lijnen 49 en 73) moeten tijdelijk omrijden. Als de bussen van het busstation wegrijden zullen ze via de Westkade en de Suikerkaai naar de Burg. J. Chalmetlaan rijden. Naar het busstation wordt er via de Franz Wittoucklaan gereden.

Sluiting Zelzatetunnel voor reiniging

  • 10 oktober 2022: richting Antwerpen
  • 11 oktober 2022: richting Brugge/Knokke
  • 12 december 2022: richting Antwerpen
  • 13 december 2022: richting Brugge/Knokke

Inname openbaar domein

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies