Openbare werken in de gemeente

Overzicht van de belangrijkste werken

Werken heraanleg kruispunt Stoepestraat/expresweg in Assenede

Wegen en Verkeer bouwt het kruispunt met de Stoepestraat (N448) om tot een brug over de expresweg. Hierdoor zal er in de toekomst geen contact meer zijn tussen de verkeersstromen op de Stoepestraat (N448) en de N49. Het verkeer over de N49 (in de toekomst de E34) zal vlot en veilig kunnen blijven doorrijden, terwijl lokaal verkeer richting Assenede en Zelzate niet langer wordt gehinderd. Ook voor fietsers zijn er enkele belangrijke verbeteringen. Ze fietsen veiliger en comfortabeler dankzij een afgescheiden fietspad aan beide zijden van de nieuwe brug.

Om de verkeersveiligheid in de omgeving van de nieuwe brug te verhogen plant Wegen en Verkeer ook volgende werken in Assenede en Zelzate: vernieuwing Stoepestraat (N448) tot kruispunt Trieststraat (inclusief kruispunt), verlenging en aansluiting Paul Christiaenstraat en Heideveld met Kanaalstraat (R4), verbreding Gavergrachtstraat en vernieuwing fietstunnel E34 aan de Kasteelstraat.

Werken in verschillende fasen

De werken zullen in totaal ongeveer 2 jaar duren en worden voor zowel de wegen- als de nutswerken in 4 fasen uitgevoerd om de hinder voor buurtbewoners, bedrijven en het doorgaand verkeer zo beperkt mogelijk te houden.

Een uitgebreid overzicht van de verschillende fasen en updates over de actuele hinder zijn te vinden op de website www.wegenenverkeer.be/zelzate.

Sluiting Zelzatetunnel voor reiniging

  • 8 mei 2023: richting Antwerpen
  • 9 mei 2023: richting Brugge/Knokke
  • 9 augustus 2023: richting Antwerpen
  • 10 augustus 2023: richting Brugge/Knokke
  • 9 oktober 2023: richting Antwerpen
  • 10 oktober 2023: richting Brugge/Knokke
  • 11 december 2023: richting Antwerpen
  • 12 december 2023: richting Brugge/Knokke

Gent op Weg

Er staan heel wat grote infrastructuurprojecten op stapel in het noorden van Gent, Evergem, Zelzate en Wachtebeke. Om die in goede banen te leiden en er duidelijk over te communiceren, is er het platform Gent op Weg. De Werkvennootschap, Stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, Fluvius en FARYS bundelen de krachten om de werken te coördineren, de hinder zoveel mogelijk te beperken en weggebruikers en omwonenden duidelijk te informeren. Met de medewerking van North Sea Port en De Lijn.

Verklaring over cookies