verkiezingen 26 mei 2019

Geplaatst op 08/04/2019

nuttige informatie

Verkiezingen 26 mei 2019

Deze pagina wordt geregeld bijgewerkt. Naarmate 26 mei 2019 nadert, verschijnt hier alle informatie rond de stembusgang.
Je kan voor alle informatie rond de verkiezingen van 2019 ook steeds terecht op de verkiezingswebsite van Binnenlandse Zaken

Bekendmakingen

Politiebesluit van de wnd. Gouverneur i.v.m. een rustig verloop van de verkiezingscampagne

Verkiezingspubliciteit langs de gewestwegen

Volmacht geven

Ben je op 26 mei 2019 verhinderd om te stemmen? Dan kan je je verontschuldigen voor de stemming. Je kan ook je stem uitbrengen via een volmacht. Je geeft dan een andere Belgische kiezer de volmacht om in jouw naam een stem uit te brengen. Iedere kiezer kan slechts één keer bij volmacht stemmen. In beide gevallen (verontschuldiging of volmacht) moet je het feit dat je verhinderd bent om je aan te bieden in het stembureau, staven met de nodige bewijsstukken. 

Je kan volmacht geven om te stemmen in volgende gevallen:

 • Je kan je wegens ziekte of om lichamelijke redenen niet verplaatsen naar het stemlokaal. Dit moet je kunnen staven met een medisch attest
 • Je kan je niet verplaatsen naar het stemlokaal omwille van je beroep. Dat kan om twee redenen, die je aantoont via een attest van je werkgever:
  1. Je verblijft (met je gezin) omwille van je beroep in het buitenland
  2. Je bevindt je op 26 mei 2019 in België, maar kan je omwille van je beroep niet aanbieden in het stembureau  
 • Je bent marktkramer, kermisreiziger of schipper. Dit bewijs je door een attest van de burgemeester van de gemeente waar je bent ingeschreven.
 • Je bent omwille van een gerechtelijke maatregel van je vrijheid benomen. Om dit te staven bezorg je een attest van de directie van de instelling waar je verblijft.
 • Je kan je niet aanbieden in het stembureau omwille van je geloofsovertuiging. Dit staaf je met een attest van de religieuze overheid. 
 • Je bent student en kan je omwille van je studies niet verplaatsen naar het stemlokaal. Je staaft dit met een attest van de onderwijsinstelling
 • Je verblijft op 26 mei 2019 tijdelijk in het buitenland wegens privéredenen, waardoor je niet naar het stemlokaal kan. Dit staaf je met de nodige bewijsstukken (reservaties, vliegtickets...). Indien je niet over bewijsstukken beschikt die je verblijf in het buitenland aantonen (je reserveert niets vooraf, reist met een camper...), kan je een verklaring op eer afleggen. Die wordt gevalideerd door de burgemeester. Deze aanvraag kan je, wettelijk gezien, ten laatste op 25 mei 2019 indienen. Gezien de openingsuren van de dienst Bevolking, wordt dit in de praktijk in Zelzate ten laatste op 24 mei 2019. 

Je kan het volmachtformulier vooraf downloaden. Kiezers die enkel voor het Europese parlement stemmen vinden hun volmachtformulier hier.
Je drukt het formulier bij voorkeur recto-verso en in kleur af. Je bezorgt het, ondertekend en samen met de nodige bewijsstukken, bij de dienst Bevolking. Indien je niet over een printer beschikt, kan je (met je bewijsstukken) terecht bij de dienst Bevolking. Het volmachtformulier wordt dan ter plaatse voor jou opgemaakt, waarna je het kan ondertekenen.

Op de verkiezingsdag biedt de volmachtdrager zich aan in het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen. Hierbij heeft de volmachtdrager zijn identiteitskaart, zijn oproepingsbrief en het ingevulde en ondertekende volmachtformulier (met de nodige attesten) bij zich.  

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies