Bijkomende coronamaatregelen in Zelzate

Geplaatst op 19/11/2021

Evenementen georganiseerd door lokaal bestuur en feestcomité worden geschrapt

Lokaal bestuur neemt bijkomende maatregelen in strijd tegen het coronavirus

Lokaal bestuur Zelzate wil helpen coronacurve ombuigen. De ziekenhuisbedden op intensieve zorgen geraken vol, het sterftecijfer gaat in stijgende lijn. De evolutie van de coronacijfers is zodanig slecht dat lokaal bestuur Zelzate bijkomende maatregelen neemt.

Ter illustratie: het aantal besmettingen in Zelzate op 18 oktober 2021 bedroeg 13, een maand later, op 18 november 2021 is dit aantal gestegen naar 140.

Het college van burgemeester en schepenen neemt zijn verantwoordelijkheid op om die cijfers zoveel mogelijk in te perken.

Het college wil hierin een voorbeeld stellen door evenementen, georganiseerd door het lokaal bestuur, het gemeentelijk feestcomité en haar adviesraden, te schrappen. Hiermee wil het college lokaal een signaal geven, alsook zijn waardering uitdrukken aan de vele zorgverleners die al bijna twee jaar geconfronteerd worden met de impact van de pandemie.

Daarom nam het bestuur en het gemeentelijk feestcomité de volgende maatregelen:

  • De intrede van de sint zoals gepland gaat niet door. Er wordt momenteel iets uitgewerkt om de kinderen toch een leuk alternatief te kunnen bieden. Het gemeentelijk feestcomité engageert zich alsnog in deze moeilijke situatie en werkt te elfder ure een ander concept uit om alle kinderen te kunnen laten genieten van de intrede van de sint
  • De gemeentelijke evenementen zoals de nieuwjaarsreceptie en het personeelsfeest worden geschrapt
  • De geplande kerstmarkt wordt geschrapt. Ook hier zal het gemeentelijk feestcomité trachten een alternatief te voorzien
  • Aan de adviesraden wordt gevraagd opnieuw online te vergaderen
  • De reeds ingeplande plechtige ontvangsten worden geschrapt

Deze maatregelen gelden tot 28 januari 2022.

Daarenboven vraagt het bestuur aan de verenigingen om te evalueren of bepaalde feesten en evenementen kunnen plaatsvinden onder huidige omstandigheden of beter uitgesteld worden.

Tenslotte vragen we aan onze inwoners om zoveel mogelijk onnodige contacten te vermijden.

Het idee achter alle maatregelen is om zo weinig mogelijk circulatie te kennen en de mensen zo weinig mogelijk fysiek met elkaar in contact te laten komen, zodat het aantal besmettingen weer kan dalen en de ziekenhuizen en zorgverleners ontlast worden.

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies