Nieuw richtlijnenkader kwalitatief bouwen

Geplaatst op 20/12/2021

en visienota voor Grote Markt

Nieuw richtlijnenkader bouwen en visienota Grote Markt

Als je gaat bouwen of verbouwen moet je rekening houden met heel wat regels. Naast de Vlaamse regelgeving heeft Zelzate specifieke richtlijnen uitgewerkt om kwaliteit te garanderen bij toekomstige bouwprojecten op maat van de gemeente.

De bestaande richtlijnen zijn nu gebundeld in één document en verder uitgewerkt. Het document is geldig voor het volledige grondgebied met uitzondering van de Grote Markt.  Gezien de Grote Markt een specifiek karakter heeft, is er geopteerd om hiervoor een afzonderlijke visienota uit te werken. Deze bevat regels die duidelijkheid scheppen over bouwhoogte, volumetrie,...  en moeten erin slagen de historische context en het uitzicht van de Grote Markt te bewaren.

De documenten geven een overzicht en schetsen een duidelijk kader voor bewoners die willen verbouwen of bouwheren die met een bouwproject willen starten.

Raadpleeg de documenten hier:

Of op de pagina van stedenbouwkundige voorschriten.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies