Voorzorgsmaatregelen rond PFOS/PFAS

Geplaatst op 15/07/2021

in Zelzate

Voorzorgsmaatregelen rond PFOS/PFAS

Vanuit de Vlaamse overheid zijn er rond de PFOS-problematiek een reeks voorzorgsmaatregelen afgekondigd voor terreinen in een perimeter van 100 meter rondom brandweeroefenterreinen en terreinen waar in het verleden zware (industriële) branden hebben plaatsgevonden.

In Zelzate zijn er drie terreinen die aan deze voorwaarden voldoen

  • het einde van de René Vermandelstraat, dat door de brandweer gebruikt wordt als oefenterrein
  • de terreinen aan de brandweerkazerne in de Burg. J. Chalmetlaan
  • de site van het bedrijf Rain Carbon.

De omwonenden binnen een straal van 100 meter rond deze drie terreinen worden persoonlijk en per brief op de hoogte gebracht van enkele voorzorgsmaatregelen die door de overheid worden voorgeschreven.

Ook de ouders waarvan de kinderen naar het kinderdagverblijf en IBO Villa Wapiwi gaan, worden persoonlijk op de hoogte gesteld van de maatregelen die worden genomen. Zo zal er extra aandacht geschonken worden aan de hygiënemaatregelen, zoals handen wassen en zullen alle oppervlakten - binnen en buiten - regelmatig met water worden schoongemaakt. Ook zal een kleine tuinstrook, op de grens met het brandweerterrein, ontoegankelijk gemaakt worden voor de kinderen.

Er is geen reden tot bezorgdheid. Dit zijn slechts algemene opgelegde voorzorgsmaatregelen die van kracht blijven in afwachting van verder onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van PFOS. Zodra de resultaten bekend zijn, worden de buurtbewoners op de hoogte gebracht.

Meer info over PFOS/PFAS vind je op de website  www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling. Deze site wordt voortdurend geüpdatet met de nieuwste info.
Mailen met vragen kan naar pfas@vlaanderen.be.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies