Neem deel aan de Grote Burgerenquête over de Verkeersveiligheid

Geplaatst op 28/07/2021

Vul de enquête in of doe mee met de burgerpanels

Neem deel aan de Grote Burgerenquête over de Verkeersveiligheid

De federale minister van Mobiliteit Georges Gilkinet werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024.

Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een ​​maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, organiseren de minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een grote burgerenquête.

De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.

Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Van 7 juli tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:

  1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
  2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
  3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?

Deelnemen

Je kan op verschillende manieren je stem laten horen. Door middel van het invullen van een enquête over de bovenstaande drie hoofdthema's via de website van all-for-zero.be.

In september 2021 worden ook burgerpanels georganiseerd. Dit is het tweede deel van het participatietraject. Daarin zullen verschillende burgers in discussie gaan met experts over de verschillende thema's. De tussentijdse resultaten het online onderzoek zullen de basis vormen voor de discussies in deze panels.

De input van de enquêtes en de burgerpanels zal gebruikt worden bij de opmaak van een federaal plan voor de verkeersveiligheid.

Meer info

Heb je vragen of wens je graag meer info? Surf naar de website all-for-zero.be.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies