Bekendmaking ruimtelijke uitvoeringsplan Kleiduifschietstand

Geplaatst op 10/11/2022

Inzage tot en met 16 januari 2023

Bekendmaking ruimtelijke uitvoeringsplan Kleiduifschietstand

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Zelzate maakt, overeenkomstig art. 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bekend dat een raadpleging wordt gehouden over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Kleiduifschietstand”.

De startnota ligt ter inzage voor alle belanghebbenden vanaf 18 november 2022 tot en met 16 januari 2023, tijdens de openingsuren in het gemeentehuis Zelzate, op de dienst Ruimte en Wonen, Milieu en Klimaat.

Op 22 november 2022 organiseerde de gemeente een participatiemoment rond de startnota van het RUP “Kleiduifschietstand”. Hier kan je het verslag en de presentatie raadplegen.

Opmerkingen en suggesties kunnen uiterlijk de laatste dag van de raadpleging worden toegezonden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate , per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs of per mail naar stedenbouw@zelzate.be met vermelding: Raadpleging startnota RUP “Kleiduifschietstand”. Brieven en e-mails moeten voorzien worden van naam en adres.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies