Heb je recht op de stookoliecheque van 300 euro?

Geplaatst op 10/11/2022

Vraag de toelage aan bij de FOD Economie

Stookoliecheque: hoe krijg ik de toelage van 300 euro?

Op 16 september 2022 heeft de federale regering een akkoord bereikt over de (verlenging) van de energiesteun. De stookoliecheque werd hierbij opgetrokken tot 300 euro (i.p.v. 225 euro). Als de FOD Economie je al 225 euro heeft uitbetaald, dan zal je automatisch het resterende bedrag van 75 euro ontvangen.

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen. 

Die toelage kan slechts éénmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 300 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier.

Er bestaan twee soorten formulieren. Welke je moet kiezen hangt af van je woning:

  • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw);
  • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Online aanvragen worden sneller verwerkt. In dat geval moet je je digitaal identificeren (bv. met je elektronische identiteitskaart of Itsme).

Het papieren formulier kan je downloaden van de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar:

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Welke documenten moet ik bezorgen?

De documenten om je aanvraag te staven zijn hetzelfde voor een online aanvraag en een aanvraag op papier. Bij een individuele woning (formulier A) voeg je volgende documenten toe:

  • een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023;
  • een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen.

Daarnaast bezorg je ook je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier en voor bewoners van een flatgebouw (formulier B), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van het mede-eigendom.

Voor meer informatie

Overloop zeker eerst de FAQ op de website van de FOD Economie waarin je heel wat antwoorden kan terugvinden. Is er toch iets niet duidelijk, dan kan je het Contact Center van de FOD Economie contacteren op 0800 120 33 (gratis nummer) of via stookoliecheque@economie.fgov.be

 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies