Doe mee met Buurzame warmte!

Geplaatst op 16/11/2022

Vul de enquête in en help mee aan de energietransitie

Doe je mee met Buurzame warmte?

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan de energietransitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en duurzame energie. Een van de pijlers daarbij is het ontwikkelen van warmtenetten zodat iedereen kan genieten van duurzame warmte. Zo is er in de buurt van Zelzate bij Arcelor Mittal Gent heel wat restwarmte aanwezig, die zou kunnen gebruikt worden om de gebouwen en woningen in Zelzate te verwarmen.

Om dit te realiseren is vooronderzoek nodig. Daarom gaat het project aan de slag met gemeenten die al een warmtezoneringsplan en/of visie hebben en een concreet plan om een warmtenet aan te leggen. Zelzate heeft beide, mede dankzij de provincie.

Het project Buurzame Warmte zal onderzoeken wat er nodig is om jouw huis in de toekomst aan te sluiten op een warmtenetwerk. Het onderzoekt dit op drie vlakken: financieel, technisch en gedragsmatig. Met andere woorden: welke ingrepen zijn nodig, wat zal dat kosten en hoe moeten we ons, als bewoner, er aan aanpassen.

Het vooronderzoek start met een enquête. Deze kan iedereen anoniem invullen. De vragenlijst peilt naar hoe je momenteel met aardgas omgaat, of je wenst over te schakelen, of je op aardgas of elektrisch kookt, welke ondersteuning je verwacht, enz…

De enquête vind je op www.aardgasvrijwonen.be

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies