Gemeenteraad veroordeelt Russische inval in Oekraïne

Geplaatst op 11/05/2022

En vraagt om een einde te maken aan de vijandelijkheden

Gemeenteraad veroordeelt unaniem Russische inval in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne, het oorlogsgeweld en het leed van de Oekraïense bevolking laat niemand onberoerd. Ook in de Zelzaatse gemeenteraad werd dit besproken en kwamen de raadsleden eensgezind naar buiten met een besluit om de inval te veroordelen. De gemeenteraad roept ook op om de vijandelijkheden zo snel mogelijk te beëindigen:

"In het belang van het vreedzaam samenleven van alle inwoners van Zelzate, van welke afkomst ook, in een gemeente met een vrije en tolerante geest, waar plaats is voor alle overtuigingen zolang ze respectvol en vreedzaam geuit worden en die elke vorm van geweld of agressie verwerpt, beslist de gemeenteraad om:

  • zijn solidariteit te betuigen met het Oekraïense volk, dat slachtoffer is van een onrechtmatige militaire schendig van het internationaal recht door de Russische Federatie,
  • zijn ongenoegen en verontwaardiging te uiten over de schending van burgerrechten in de Russische Federatie,
  • in naam van alle inwoners van Zelzate op te roepen tot het onmiddellijk beëindigen van de vijandelijkheden en het sluiten van een vredesakkoord dat de soevereiniteit van Oekraïne respecteert."

Lees hier het volledige besluit.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies