Mogelijke geluidshinder afkomstig van grenstelstation Fluxys

Geplaatst op 07/06/2022

In de dijk van Sint-Franciespolder

Geluidsoverlast afkomstig van grenstelstation Fluxys

De laatste weken kregen we verschillende klachten binnen van omwonenden over een aanhoudende fluittoon afkomstig van het grenstelstation voor aardgas van Fluxys gelegen aan de dijk van Sint-Franciespolder. De milieudienst informeerde bij Fluxys. Fluxys is zich bewust van het probleem. De fluittoon ontstaat door een samenloop van omstandigheden zoals de hoge gasflows die naar Nederland stromen door de huidige situatie van de aardgasmarkt en specifieke weersomstandigheden, zoals een noorderwind, die zorgt voor een verdere verspreiding van het geluid.

Fluxys heeft een geluidsdeskundige gecontacteerd om geluidsmetingen uit te voeren om de precieze oorzaak van de overlast te onderzoeken. Op die manier willen ze zo doelmatig mogelijk actie ondernemen. Ondertussen wordt er een tijdelijke oplossing voorzien met mobiele geluidsschermen die de verspreiding van het geluid moet dempen Er wordt gezocht naar een structurele oplossing door Fluxys, zoals een technische interventie op het gasnet. Fluxys hoopt deze zomer die interventie te kunnen uitvoeren.

Fluxys heeft het lokaal bestuur verzekerd dat ze er alles aan doen om verdere geluidshinder voor de omwonenden  te beperken.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies