Inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes

Geplaatst op 07/09/2022

Ter inzage van 7 tot en met 16 september

Inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Zelzate

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat een uittreksel uit de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Zelzate ter inzage ligt van het publiek in het gemeentehuis vanaf de datum van aanplakking (7 september 2022) tot de datum van sluiting van de bekendmaking (16 september 2022) tijdens de diensturen bij de dienst Ruimte en Wonen (Grote Markt 1, Zelzate).

Personen die bezwaar hebben kunnen hun schriftelijke bezwaren aangetekend indienen.
Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan:
De Vlaamse regering
Departement Omgeving - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Kon. Albert II-laan 20 bus 8
1210 Brussel

De bekendmaking kan je hier raadplegen.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies