Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening R4WO (OVA4)

Geplaatst op 15/05/2023

Inzag van 15 mei tot en met 13 juni

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening R4WO (OVA4)

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 heeft De Werkvennootschap, nv van publiek recht, een voorlopig onteigeningsbesluit genomen over de onteigening voor algemeen nut van onroerende goederen die gelegen zijn in de zone voor het GRUP ‘R4 – Knoop Wachtebeke’ en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken zoals opgenomen in de omgevingsvergunningsaanvraag voor het optimaliseren van de R4 Oost tot primaire weg type II, projectdeel ‘R4WO-OVA4L – Deel Op- en afrit van E34 tot en met knooppunt O4bis’, gelegen te Pres. J.F.Kennedylaan, Zelzate – Gent en Wachtebeke, (OMV/2022005843).

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van maandag 15 mei tot en met dinsdag 13 juni 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit zijn digitaal raadpleegbaar vanaf maandag 15 mei via de website van De Werkvennootschap www.R4WO.be/OnteigeningZelzate of onderaan dit bericht. De documenten liggen ook ter inzage bij de dienst Ruimte en Wonen (Grote Markt 1 in Zelzate). Je maakt vooraf een afspraak.

Opmerkingen of bezwaren kan je tot dinsdag 13 juni 2023 afgeven na afspraak op de dienst Ruimte en Wonen (Grote Markt 1 in Zelzate) of je stuurt een aangetekende brief met vermelding van het dossiernummer naar het College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.

Documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit:

(vanaf 15 mei 2023 beschikbaar)

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies