Werken bij ArcelorMittal

Geplaatst op 12/09/2023

Mogelijke geluidshinder vanaf 14 september

Werken bij ArcelorMittal: geluidshinder mogelijk

Onderhoudswerken hoogoven B

Er zullen sirenes te horen zijn op het terrein van ArcelorMittal door onderhoudswerkzaamheden aan hoogoven B en speciale werken op het interne gasnet. De sirenes zullen hoorbaar zijn van maandag 25 september 22.00 uur tot en met dinsdag 26 september 6.00 uur, ook op woensdag 27 september van 9.00 tot 15.00 uur. Er is geen risico voor de omwonenden.

Laagblazen hoogoven A

Midden september zal ArcelorMittal hoogoven A voor een paar maanden stilleggen om een deel van de vuurvaste bekleding te vervangen. Dit kan voor wat geluidshinder zorgen voor de buurtbewoners.

De herstelling van de hoogoven start steeds met het leegmaken (of laagblazen) en doven van de hoogoven. Dit is een delicate operatie, die met alle mogelijke voorzorgen voorbereid en begeleid wordt. Het laagblazen van hoogoven A zal aanvangen op donderdag 14 september 2023, de herstellingswerken zullen starten op maandag 18 september 2023 en het terug opstarten van hoogoven A is voorzien eind november 2023.

De onderhouds- en productieteams hebben deze operatie van laagblazen in het verleden al meerdere keren uitgevoerd. Ze wordt bovendien bijzonder grondig voorbereid met bijzondere aandacht voor preventieve maatregelen, zodat er geen impact op de omgeving wordt verwacht. De preventiedienst zal niets aan het toeval overlaten en gedurende de gehele periode controlemetingen uitvoeren wind afwaarts aan de grenzen van het ArcelorMittal Gent-terrein.

Tijdens het laagblazen zal de toegang tot de zone hoogovens beperkt worden tot enkel die medewerkers die er om dienstredenen moeten zijn. De overige personeelsleden, bezoekers, aannemers, externe firma’s zullen door licht én geluidssignalen (sirenes) gewaarschuwd worden dat de toegang tot de zone tijdelijk verboden is. Deze sirenes kunnen enige lawaaihinder veroorzaken voor de omwonenden. Tijdens de nacht zal daarom zoveel mogelijk vermeden worden deze sirenes te gebruiken. Er is echter geen enkel veiligheidsrisico naar de omwonenden toe.

Vragen? Neem gerust contact op met ArcelorMittal via 09 347 36 90 (bewaking post 1) of mail naar contact.belgium@arcelormittal.com                 

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies