Werken in de Verbroederingslaan

Geplaatst op 31/01/2024

Vanaf 5 februari

Werken in de Verbroederingslaan

Op maandag 5 februari 2024 starten er werken in de Verbroederingslaan voor het plaatsen van een waterleiding in opdracht van Farys. Daardoor wordt de Verbroederingslaan éénrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Heidelaan/Winkelstraat tot aan het kruispunt met de Delfzijlaan/Cesenaticolaan. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Cesenaticolaan, Parkplein en Heidelaan.

De Schwarzenbeklaan wordt tijdens de werken enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

De werken zullen onder normale omstandigheden duren tot eind maart.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies