Intergemeentelijke Samenwerking 

Overzicht vertegenwoordigers 

De gemeente Zelzate neemt deel in een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en diverse andere organisatievormen (projectverenigingen, vzw's, begeleidingscommissies, ...).

In dit overzicht vindt u de personen die vanuit de gemeenteraad werden aangeduid om de gemeente in de diverse organen te vertegenwoordigen.

Omwille van privacyredenen zult u in dit overzicht enkel personen terugvinden die een politiek mandaat uitvoeren binnen de gemeente. 

Intercommunales

Projectverenigingen - samenwerkingsverbanden in de zin van artikel 398 van het DLB 

Provag (projectvereniging voor aanvullend grondbeleid in de Gentse kanaalzone)

Statuten 

Huishoudelijk reglement 

Gemeenteraadsbesluit dd. 24 juni 2019 betreffende goedkeuring aan de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement, gepubliceerd op 04 juli 2019. 

Welzijnsvereniginen 

Audio 

Jaarrekening 2018

Gemeenteraadsbesluit dd. 24 juni 2019 betreffende kennisname van de jaarrekening 2018, gepubliceerd op 04 juni 2019 

Gemeenteraadsbesluit dd. 24 juni 2019 betreffende goedkeuring aan toetreding van elf lokale besturen of ervan afhankelijke entiteiten als nieuwe leden van de vereniging, gepubliceerd op 04 juli 2019 

Verklaring over cookies