​BEKENDMAKINGEN 2018.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college gedagtekend op 14 juni 2018 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet op 29 juni 2018 : aanpassing reglement op de politie van het wegverkeer 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van 22 november 2018 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet op 20 december 2018 : aanvullend reglement wegverkeer --> 4 mindervalidenparkeerplaatsen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van 13 december 2018 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet op 20 december 2018 : aanvullend reglement wegverkeer --> gele lijnen en mindervalidenparkeerplaats Pierets De Colvenaerplein

De burgemeester bevestigt dat onderstaande beslissing tot openbaar onderzoek uitgaande van de gemeenteraad van 17 december 2018 op 20 december 2018 werd bekendgemaakt : straatnaamgeving Kattenhoek aan de verkaveling Assenedesteenweg/Kasteelstraat

De burgemeester bevestigt dat de oprichtng en de statuten van TMVS dv (Tussengemeentelijke Maatschappij de Vlaanderen voor Watervoorziening) bekendgemaakt zijn op 31 januari 2019 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : https://www.farys.be/tmvs-dv

 

Opmerking : indien het reglementen of verordeningen betreft : deze treden in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de besluiten.

 

Verklaring over cookies