​BEKENDMAKINGEN 2019 :

 

De burgemeester bevestigt dat de oprichtng en de statuten van TMVS dv (Tussengemeentelijke Maatschappij de Vlaanderen voor Watervoorziening) bekendgemaakt zijn op 31 januari 2019 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : https://www.farys.be/tmvs-dv

De burgemeester bevestigt dat onderstaande aanpassing aan een reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 februari 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 7 maart 2019 : aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer

De burgemeester bevestigt dat onderstaande budgettaire verbintenissen uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 februari 2019 werden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 7 maart 2019 : verbintenissen aangegaan in januari/februari 2019 bij hoogdringendheid

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 13 maart 2019, werd bekendgemaakt op 13 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : afsluiten van park "opgevuld kanaal" en wegnemen van bomen die omgewaaid zijn

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 05 maart 2019, werd bekendgemaakt op 14 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : maatregelen in het kader van de openbare veiligheid en gezondheid voor het perceel langsheen de Rene Vermandelstraat

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 15 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : Besluit tot onbewoonbaarverklaring op basis van art. 135 van de nieuwe gemeentewet voor de woning gelegen te Koningin Astridlaan 35/0001 en 35/0101 - Zelzate 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 18 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur :  De 7 canadapopulieren, gelegen te Broeder Leopoldstraat 2, nabij het terrein van Scouts De Kievit worden gerooid, omdat ze instabiel geworden zijn na de storm d.d. 10 maart 2019.

De burgemeester bevestigt dat onderstaande aanpassing aan een reglement uitgaande van het college gedagtekend op 21 maart  2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 maart 2019 : tijdelijk politiereglement circus Pepino op Groenplein ( 8 tot 14 april)

De burgemeester bevestigt dat onderstaande aanpassing aan een reglement uitgaande van het college gedagtekend op 21 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 maart 2019 : tijdelijk politiereglement buitenspeeldag 24 april 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaande aanpassing aan een reglement uitgaande van het college gedagtekend op 21 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 maart 2019 : tijdelijk politiereglement lentejogging op 5 april 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaande aanpassing aan een reglement uitgaande van het college gedagtekend op 21 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 maart 2019 : tijdelijk politiereglement wielerwedstrijd op 14 april 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 april 2019 : huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

De burgemeester bevestigt dat onderstaande aanpassing aan een reglement uitgaande van het college gedagtekend op 28 maart  2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 02 april 2019 : politioneel reglement over aanbrengen van mindervalidenparkeerplaatsen op 5 lokaties 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 4 april 2019 : retributie op de afgifte van PMD-afvalzakken

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 4 april 2019 : kennisname van het OCMW-budget 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 maart 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 4 april 2019 : politiereglement op het gebruik van hondenlosloopweiden

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 februari 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 april 2019 : retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

 

Opmerking : indien het reglementen of verordeningen betreft : deze treden in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de besluiten.

 

Verklaring over cookies