​BEKENDMAKINGEN 2019:

 

1)  College van burgemeester en schepenen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 2 mei 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 mei 2019: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassing wegens mindervaliden­parkeerplaatsen aan Albert Mechelincklaan 9 – Kastanjeplein rechtover 20 en gele lijnen op de hoek Westkade 32-33 hoek met Lappersfort

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 20 juni 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 20 juni 2019 : tijdelijk politiereglement inzake het kamperen met campers door zwerfautoclub De Zwervers op de parking Vredekaai van 20 t.e.m. 24 juni 2019

2) Gemeenteraad

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 april 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 09 mei 2019 : belastingsreglement betreffende de contante belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 april 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 09 mei 2019 : toelagereglement betreffende asbestplatenzakken

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 april 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 09 mei 2019 : aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassing wegens parkeren met tijdsbeperking Assenedesteenweg 54

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 27 mei 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 03 juni 2019 : politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver 

3) besluiten van de burgemeester

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 13 maart 2019, werd bekendgemaakt op 13 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : afsluiten van park "opgevuld kanaal" en wegnemen van bomen die omgewaaid zijn

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 05 maart 2019, werd bekendgemaakt op 14 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : maatregelen in het kader van de openbare veiligheid en gezondheid voor het perceel langsheen de Rene Vermandelstraat

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 15 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : Besluit tot onbewoonbaarverklaring op basis van art. 135 van de nieuwe gemeentewet voor de woning gelegen te Koningin Astridlaan 35/0001 en 35/0101 - Zelzate 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 18 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur :  De 7 canadapopulieren, gelegen te Broeder Leopoldstraat 2, nabij het terrein van Scouts De Kievit worden gerooid, omdat ze instabiel geworden zijn na de storm d.d. 10 maart 2019.

 

 

Opmerking : indien het reglementen of verordeningen betreft : deze treden in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de besluiten.

 

Verklaring over cookies