‚ÄčBEKENDMAKINGEN 2019:

1)  College van burgemeester en schepenen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 18 juli 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 23 juli 2019: tijdelijk politiereglement inzake Kattekermis van 2 t.e.m. 6 augustus 2019.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 18 juli 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 23 juli 2019:  tijdelijk politiereglement inzake twee wielerwedstrijden tijdens Kattekermis op 2 en 5 augustus 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 18 juli 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 23 juli 2019:  tijdelijk politiereglement inzake op - en afrijden van de kramen en het parkeren op de zone "laden-en-lossen" ingevolge de augustuskermis 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 1 augustus 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 09 augustus 2019:  tijdelijk politiereglement inzake kermisprogramma café Ambiance 10 en 11 augustus 2019 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 8 augustus 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 12 augustus 2019:  tijdelijk politiereglement inzake Waikiki volleybal - en soccortornooi op 17, 18 en 19 augustus 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 8 augustus 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 12 augustus 2019:  tijdelijk politiereglement inzake Wittouck Kermis op 23, 24 en 25 augustus 2019 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 8 augustus 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 12 augustus 2019:  tijdelijk politiereglement Salt City Meeting op 1 september 2019 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 8 augustus 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 14 augustus 2019:  tijdelijk politiereglement inzake Pyramideschieting op zaterdag 17 augustus 2019 

2) Gemeenteraad

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 27 mei 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 03 juni 2019 : politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : vaststelling van de jaarrekening 2018 van de gemeente 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : goedkeuren van de jaarrekening 2018 van het OCMW

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : goedkeuren dotatie aan hulpverleningszone centrum na budgetwijziging 2019 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : goedkeuring aan de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement van PROVAG

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : kennisname van de jaarrekening van 2018 van de Welzijnsvereniging Audio 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : belasting op afgifte van administratieve stukken 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : retributie op grafconsessies - hernieuwing 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassing inzake invoering van diverse verkeersmaatregelen op de Grote Markt 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : organisatie van ambulante activiteiten - wijziging 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten - aanpassing 

3) besluiten van de burgemeester

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 13 maart 2019, werd bekendgemaakt op 13 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : afsluiten van park "opgevuld kanaal" en wegnemen van bomen die omgewaaid zijn

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 05 maart 2019, werd bekendgemaakt op 14 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : maatregelen in het kader van de openbare veiligheid en gezondheid voor het perceel langsheen de Rene Vermandelstraat

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 15 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : Besluit tot onbewoonbaarverklaring op basis van art. 135 van de nieuwe gemeentewet voor de woning gelegen te Koningin Astridlaan 35/0001 en 35/0101 - Zelzate 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 18 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur :  De 7 canadapopulieren, gelegen te Broeder Leopoldstraat 2, nabij het terrein van Scouts De Kievit worden gerooid, omdat ze instabiel geworden zijn na de storm d.d. 10 maart 2019.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 24 juli 2019, werd bekendgemaakt op 06 augustus overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur :  tijdelijk politiereglement van de burgemeester inzake Century Feesten (8 t.e.m. 13 augustus 2019) en Wandelen met Tuur op 11 augustus 2019

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 24 juli 2019, werd bekendgemaakt op 06 augustus overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur :  tijdelijk politiereglement van de burgemeester inzake biljarttornooi cafe Sportvrienden van 9 t.e.m. 19 augustus 2019

Opmerking : indien het reglementen of verordeningen betreft : deze treden in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de besluiten.

 

Verklaring over cookies