BEKENDMAKINGEN 2019 

waarnemend Gouverneur

De burgemeester bevestigt dat het politiebesluit van 11 oktober 2019, betreffende het captatieverbod in ecologisch kwetsbare waterlopen, werd bekendgemaakt op 11 oktober 2019 :  politiebesluit 11 oktober 2019

Klik   HIER  voor een lijst met veel voorkomende vragen ( FAQ)

College van burgemeester en schepenen 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 12 september 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 12 augustus 2019: aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake aanvraag tot plaatsen mindervalideparkeerplaats thv Europaprijslaan 10

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 18 oktober 2019 werd bekendgemaakt  overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op  24 oktober 2019 : brugfuif (Chiro Brug) op 25 oktober 2019

Gemeenteraad 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 27 mei 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 03 juni 2019 : politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : vaststelling van de jaarrekening 2018 van de gemeente 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : goedkeuren van de jaarrekening 2018 van het OCMW

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : goedkeuren dotatie aan hulpverleningszone centrum na budgetwijziging 2019 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : goedkeuring aan de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement van PROVAG

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : kennisname van de jaarrekening van 2018 van de Welzijnsvereniging Audio 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : belasting op afgifte van administratieve stukken 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : retributie op grafconsessies - hernieuwing 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - aanpassing inzake invoering van diverse verkeersmaatregelen op de Grote Markt 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : organisatie van ambulante activiteiten - wijziging 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten - aanpassing 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 24 juni 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 04 juli 2019 : contante belasting op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van markten/kermissen/rommelmarkten - aanpassing 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 23 september 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 september 2019 : jaarrekening  2018 gemeente - rechtzetting schema's 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 23 september 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 september 2019 : jaarrekening  2018 OCMW - rechtzetting schema's  - aangepaste schema's

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 23 september 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 september 2019 : budgetwijziging 2019/1 gemeente 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 23 september 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 september 2019 : budgetwijziging 2019/1 OCMW

De burgemeester bevestigt dat onderstaand reglement uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 23 september 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 26 september 2019 : huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn - aanpassing 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 21 oktober 2019 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 06 november 2019 : goedkeuren dotatie aan hulpverleningszone centrum voor het dienstjaar 2020 

Besluiten van de burgemeester

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 13 maart 2019, werd bekendgemaakt op 13 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : afsluiten van park "opgevuld kanaal" en wegnemen van bomen die omgewaaid zijn

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 05 maart 2019, werd bekendgemaakt op 14 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : maatregelen in het kader van de openbare veiligheid en gezondheid voor het perceel langsheen de Rene Vermandelstraat

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 15 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : Besluit tot onbewoonbaarverklaring op basis van art. 135 van de nieuwe gemeentewet voor de woning gelegen te Koningin Astridlaan 35/0001 en 35/0101 - Zelzate 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 18 maart 2019, werd bekendgemaakt op 20 maart 2019 overeenkomstig artikel 285 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur : De 7 canadapopulieren, gelegen te Broeder Leopoldstraat 2, nabij het terrein van Scouts De Kievit worden gerooid, omdat ze instabiel geworden zijn na de storm d.d. 10 maart 2019.

Inwerkingstreding

Cfr. artikel 288 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur treden reglementen en verordeningen in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de beslissingen.

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen de beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Inzage in de besluiten

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur

 

Verklaring over cookies