BEKENDMAKINGEN 2020 

 

College van burgemeester en schepenen 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 07 februari 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 20 februari 2020: parkeerverbod op beide hoeken van het kruispunt van de Schwarzenbeklaan met de Winkelstraat, telkens over een afstand van vijf meter.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 07 februari 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 20 februari 2020: parkeerverbod op de hoeken van het kruispunt van de Wachtebekestraat met de Hooistraat

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 05 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 09 juni 2020: toelating tot tijdelijke terrasuitbreiding horecazaken door inname van het openbaar domein naar aanleiding van coronacrisis 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 12 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 02 juli 2020: mindervalidenparkeerplaatsen voor Groenstraat 49, Groenstrtaat 55, Kardinaal Mercierplein 19, Kastanjeplein 11, Kerkstraat 105 en Leegstraat 5/0001.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 12 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 02 juli 2020: wijziging toelating tot tijdelijke terrasuitbreiding horecazaken door inname van het openbaar domein naar aanleiding van coronacrisis.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 17 juli 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 28 juli 2020: Drive-Inn Cinema op 31 juli en 1 en 2 augustus 2020 (ondertussen geannuleerd i.k.v. verstrengde Corona-maatregelen). 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 17 juli 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 28 juli 2020: Terrasrit MVC De Terrasrijders op 1 en 2 augustus 2020 (ondertussen geannuleerd i.k.v. verstrengde Corona-maatregelen). 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 17 juli 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 28 juli 2020: Ministoet De Katte op 2 augustus 2020 (ondertussen geannuleerd i.k.v. verstrengde Corona-maatregelen). 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 17 juli 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 28 juli 2020: Katse Feesten Light (ondertussen geannuleerd i.k.v. verstrengde Corona-maatregelen). 

Gemeenteraad 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 2 maart 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 april 2020: deontologische code voor mandatarissen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 2 maart 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 april 2020: aanpassingen aan diverse politiereglementen inzake dierenwelzijn

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 2 maart 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 april 2020: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - verlengen fietspad Assenedesteenweg 104 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 2 maart 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 april 2020: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeren met tijdsbeperking Koningin Astridlaan 1

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 2 maart 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 1 april 2020: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer - parkeren met tijdsbeperking Pierets-De Colvenaerplein 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 27 april 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juni 2020: kennisname opmerking van toezicht over het meerjarenplan 2020-2025 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 27 april 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juni 2020: opheffen van het politiereglement op het storten van huishoudelijke afvalstoffen in containers op het gemeentelijke recyclagepark. 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 mei 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 9 juni 2020: aanpassing aan het politiereglement betreffende hengelen op de gemeentelijke visvijver

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 25 mei 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 9 juni 2020: aanpassing belastingreglement n.a.v. coronacrisis 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juli 2020: goedkeuring jaarrekening 2019 GEMEENTE 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juli 2020: goedkeuring jaarrekening 2019 OCMW

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juli 2020: goedkeuring dotatie 2020 hulpverleningszone Centrum na budgetwijziging

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juli 2020: wijziging reglement verhuur gemeentelijke zalen en materialen 

Besluiten van de burgemeester

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de burgemeester, gedagtekend op 03 januari 2020, werd bekendgemaakt op 08 januari 2020 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur: begeleidende maatregelen op R4 ( 30 km /u)

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 12 februari 2020, werd bekendgemaakt op 17 februari 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: scholenstoet en carnavalstoet op 21 en 22 februari 2020.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 18 maart 2020, werd bekendgemaakt op 20 maart 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: afgelasting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 maart 2020.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 23 maart 2020, werd bekendgemaakt op 23 maart 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: bevel tot opvordering van ontsmettingsalcohol

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 23 maart 2020, werd bekendgemaakt op 24 maart 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: verordening tot afsluiting grensovergangen met Nederland.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 25 maart 2020, werd bekendgemaakt op 25 maart 2020 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur: afgelasting van het BCSD van 25 maart en 8 april 2020.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 16 april 2020, werd bekendgemaakt op 22 april 2020 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur: organisatie van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 27 april 2020 per e-mail .

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 13 mei 2020, werd bekendgemaakt op 14 mei 2020 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur: organisatie van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 25 mei 2020 via videoconferentie.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 13 mei 2020, werd bekendgemaakt op 11 juni 2020 overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur: dropzone voor leerlingen van Basisschool De Reigers op de leerkrachtenparking in de Leegstraat vanaf 14 mei 2020. 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 2 juni 2020, werd bekendgemaakt op 2 juni 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: opheffing van de verordening tot afsluiting grensovergangen met Nederland.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 18 juni 2020, werd bekendgemaakt op 19 juni 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 29 juni 2020 achter gesloten deuren.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 22 juli 2020, werd bekendgemaakt op 22 juli 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: verplichting tot dragen van een mondmasker in de gemeentelijke en OCMW-gebouwen en op de wekelijkse maandagmarkt.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 30 juli 2020, werd bekendgemaakt op 30 juli 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: Tijdelijke maatregel met betrekking tot het niet meer vergunnen van interne en externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 31 juli 2020, werd bekendgemaakt op 31 juli 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: rooien van één boom Hoogbouwplein om veiligheidsredenen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 1 augustus 2020, werd bekendgemaakt op 3 augustus 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel met betrekking tot de locatie van de viering van burgerlijke huwelijken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 14 september 2020, werd bekendgemaakt op 22 september 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel met betrekking tot het vergunnen van interne en externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken - opheffen besluit d.d. 30 juli 2020.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 15 september 2020, werd bekendgemaakt op 17 september 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2020 achter gesloten deuren niet in besloten zitting.

Inwerkingstreding

Cfr. artikel 288 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur treden reglementen en verordeningen in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de beslissingen.

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen de beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 342 20 20
E-mail: secretariaat@zelzate.be

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur.  

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies