BEKENDMAKINGEN 2020/2021

 

College van burgemeester en schepenen 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 4 september 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 14 oktober 2020: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: diverse verkeersmaatregelen uit het veiligheidsoverleg d.d. 5 maart en 30 juni 2020 + andere meldingen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 18 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 23 december 2020: huishoudelijk reglement college/vast bureau: aanpassing inzake verzenden van agenda en stukken 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 18 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 28 december 2020: aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer: aanbrengen van 6 mindervalideparkeerplaatsen

Gemeenteraad 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 29 juni 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juli 2020: wijziging reglement verhuur gemeentelijke zalen en materialen 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 28 september 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 oktober 2020: aanpassing aan het politiereglement betreffende het hengelen op de gemeentelijke visvijver

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 28 september 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 oktober 2020: aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake parkeerverbod in de GRIJPHOEK

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 28 september 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 oktober 2020: aanpassing aan het aanvullend reglement op de politie over het wegverkeer inzake parkeren met tijdsbeperking t.h.v. Burg. J. Chalmetlaan 67 en 69

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 28 september 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 oktober 2020: aanpassing aan het belastingsreglement op bedrijven 2020-2025

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 28 september 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: reglement inzake de toekenning en het gebruik van waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 26 oktober 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 5 november 2020: reglement Zelzaatse Kadobon

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 26 oktober 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 5 november 2020: subsidiereglement werkingssubsidies sportverenigingen

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 26 oktober 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 5 november 2020: subsidiereglement jeugdsportsubsidies

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 26 oktober 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 5 november 2020: subsidiereglement gebruik sportcomplex Eurohal

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 26 oktober 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 5 november 2020: aktename van de bugetwijziging 2020/1; budgetwijziging 2020/2; budget 2021 van de kerkfabriek Sint-Laurentius.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 26 oktober 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 5 november 2020: exploitatie - en investeringsdotatie 2021 hulpverleningszone Centrum

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 november 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 december 2020: aanpassing GAS-reglement 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 november 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 december 2020: aanpassing toelagereglement muziekmaatschappijen en toneelverenigingen 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 30 november 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 10 december 2020: aanpassen reglement digitale Zelzaatse Kadobon

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel gemeente 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: dotatie 2021 politiezone regio Puyenbroeck

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing belastingsreglement inzake drankinrichtingen en dansgelegenheden die open blijven na sluitingsuur (n.a.v. coronacrisis).

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing belastingsreglement inzake gebruik van het openbaar domein n.a.v. markten, kermissen, rommelmarkten, ... (n.a.v. coronacrisis)

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing belastingsreglement inzake afgifte van getuigschriften of andere stukken

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing belastingsreglement inzake inventarisatie leegstaande gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: aanpassing rechtspositieregeling gemeente en OCMW Zelzate

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 14 december 2020 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 22 december 2020: lijst met overheidsopdrachten nominatief toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen 

 

Besluiten van de burgemeester

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 14 september 2020, werd bekendgemaakt op 22 september 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel met betrekking tot het vergunnen van interne en externe evenementen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken - opheffen besluit d.d. 30 juli 2020.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 15 september 2020, werd bekendgemaakt op 17 september 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 28 september 2020 achter gesloten deuren niet in besloten zitting.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 16 oktober 2020, werd bekendgemaakt op 16 oktober 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: fysieke vergadering van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 achter gesloten deuren niet in besloten zitting.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 23 oktober 2020, werd bekendgemaakt op 23 oktober 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 via videoconferentie en intrekken besluit van 16 oktober 2020

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 27 oktober 2020, werd bekendgemaakt op 28 oktober 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel mbt het nemen van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 29 oktober 2020, werd bekendgemaakt op 29 oktober 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel mbt het invoeren van een mondmaskerverplichting in de zone van het busplein om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 9 november 2020, werd bekendgemaakt op 12 november 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke toelating uitzonderlijk vervoer door transportfirma Aertssen.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 20 november 2020, werd bekendgemaakt op 20 november 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 30 november 2020 via videoconferentie

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 20 november 2020, werd bekendgemaakt op 20 november 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: verkeersmaatregelen tgv een gekrompen ‘textielmarkt’ igv corona 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 1 december 2020, werd bekendgemaakt op 1 december 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel mbt het nemen van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken - verlenging tot 31 december 2020

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 4 december 2020, werd bekendgemaakt op 4 december 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: digitale vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 14 december 2020 via videoconferentie

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, werd bekendgemaakt op 30 december 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: burgemeesterbesluit ongediertebestrijding woning

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, werd bekendgemaakt op 30 december 2020 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijke maatregel mbt het nemen van bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken - verlenging tot 15 januari 2021.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 15 januari 2021, werd bekendgemaakt op 15 januari 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: digitale vergadering van de GR en RMW op 25 januari 2021

Inwerkingstreding

Cfr. artikel 288 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur treden reglementen en verordeningen in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de beslissingen.

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen de beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 342 20 20
E-mail: secretariaat@zelzate.be

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur.  

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies