BEKENDMAKINGEN 2021

 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van de gemeenteraad gedagtekend op 28 juni 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 8 juli 2021: aanpassing huishoudelijk reglement op het recyclagepark en gecoördineerd reglement

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 8 juli 2021, werd bekendgemaakt op 9 juli 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: oldtimerrit op 11 juli 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 8 juli 2021, werd bekendgemaakt op 9 juli 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement inzake de 11 juli-viering op het VEM-pleintje

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 19 juli 2021, werd bekendgemaakt op 22 juli 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: bevel uitvoering van werken Sint-Stevenstraat 44

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 23 juli 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 30 juli 2021: tijdelijk politiereglement inzake Katte Kermis 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 23 juli 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 30 juli 2021: tijdelijk politiereglement inzake organisatie wielerwedstrijd Katte Kermis 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 28 juli 2021, werd bekendgemaakt op 30 juli 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politireglement aangaande een verplaatste maandagmarkt ten gevolge van de "augustuskermis" op 9 en 16 augustus 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 29 juli 2021, werd bekendgemaakt op 30 juli 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement aangaande organisatie van motortreffen van MVC De Terrasrijders op 31 juli en 1 augustus 2021 op de Grote Markt.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 3 augustus 2021, werd bekendgemaakt op 6 augustus 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement inzake plaatsen van een tent van 6 t.e.m. 16 augustus 2021 thv café De Sportvrienden ten behoeve van een biljarttornooi.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend op 6 augustus 2021, werd bekendgemaakt op 23 september 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: aanpassing ARPWV inzake stilstaan en parkeren, gele lijnen Kerkstraat + coördinatietekst 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van het college van burgemeester en schepenen, gedagtekend 6 augustus 2021, werd bekendgemaakt op 23 septembr  2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement inzake plaatsen van een tent van 6 t.e.m. 16 augustus 2021 thv café De Sportvrienden ten behoeve van een biljarttornooi.

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 9 augustus 2021, werd bekendgemaakt op 12 augustus 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement inzake het afsluiten van de Grote Markt op 12 augustus 2021 tussen 18.00 uur en 22.00 uur ten behoeve van "familiedag" 

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 13 augustus 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 17 augustus 2021: tijdelijk politiereglement inzake marktfeesten ter hoogte van café Century op 14, 15 en 16 augustus 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 13 augustus 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 17 augustus 2021: tijdelijk politiereglement inzake Superprestigeloop op 21 augustus 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 13 augustus 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 17 augustus 2021: tijdelijk politiereglement inzake Wittouck Kermis op 20, 21 en 22 augustus 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 13 augustus 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 17 augustus 2021: tijdelijk politiereglement inzake BBQ café Maritime op 22 augustus 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 1 september 2021, werd bekendgemaakt op 2 september 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement houdende motortreffen café Sportvrienden op 4 en 5 september 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit van de burgemeester, gedagtekend op 10 september 2021, werd bekendgemaakt op 17 september 2021 overeenkomstig artikel 286 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur: tijdelijk politiereglement betreffende de organisatie van Openstraatjesdag op zondag 19 september 2021

De burgemeester bevestigt dat onderstaand besluit uitgaande van het college van burgemeester en schepenen gedagtekend op 17 september 2021 werd bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur op 17 september 2021: Besluit van de burgemeester houdende fysieke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 september 2021 achter gesloten deuren, niet in besloten zitting

 

Inwerkingstreding

Cfr. artikel 288 van het decreet van 22 december 2017 betreffende het lokaal bestuur treden reglementen en verordeningen in werking op de 5de dag na de bekendmaking ervan, tenzij anders bepaald in de beslissingen.

Inzage in de besluiten

Na afspraak via:
​Secretariaat van de algemeen directeur
Tel.: 09 353 42 40
E-mail: secretariaat@zelzate.be

Adres: Grote Markt 1, 9060 Zelzate

Er wordt geen inzage verleend in dossiers waarvan de publicatie strijdig is met de wetgeving op de privacy of met de wetgeving openbaarheid van bestuur.  

Binnen een termijn van 30 dagen die volgt op de dag van de bekendmaking op de website kunnen burgers een klacht indienen tegen deze beslissingen bij de toezichthoudende overheid. Via de klachtenwegwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht.

Verklaring over cookies