Stedenbouwkundige uittreksel en notariële inlichtingen

Inhoud

Notarissen, Immobiliënkantoren en burgers moeten bij het verkopen van vastgoed bepaalde wettelijk vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze inlichtingen worden bij het gemeentebestuur aangevraagd in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel en/of notariële inlichtingen.

Een stedenbouwkundig uittreksel is de combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Het plannenregister bevat alle informatie over bestaande ruimtelijke plannen op alle niveau's (uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen). Een uittreksel uit het plannenregister geeft een overzicht van alle plannen die van toepassing zijn voor een bepaald perceel.

Het vergunningenregister is een databank waarin afgeleverde vergunningen, weigeringen, inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen zijn opgenomen. Een uittreksel uit het vergunningenregister geeft een overzicht van alle afgeleverde, geweigerde vergunningen voor een bepaald perceel.

Notariële inlichtingen geven een overzicht van plannen en vergunningen die niet zijn opgenomen in het plannen- en vergunningenregister (bijv. rooilijnplannen, milieuvergunningen) en info i.v.m. milieu en natuur, huisvesting, beschermd onroerend erfgoed, …voor dit perceel.

Procedure

De inlichtingen worden opgevraagd op bij de dienst ruimtelijke ordening voor de ondertekening van de akte. Dit kan per post of via stedenbouw@zelzate.be

De aanvraag wordt binnen de 30 dagen behandeld

De factuur wordt samen met de inlichtingen verzonden en achteraf aan de gemeente betaald door overschrijving op het rekeningnummer IBAN: BE53 0910 0035 1653 BIC: GKCCBEBB van het gemeentebestuur Zelzate – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate met als mededeling onze referentie.

Bedrag per perceel

Voor een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister: 50 euro

Voor het afleveren van het inlichtingenformulier vastgoedinformatie70 euro

Voor het afleveren van de uittreksels en de vastgoedinformatie: 80 euro

 

 

 

 

Stedenbouw

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies