Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Eurohal

Bij besluit van 2 maart 2020 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan EUROHAL definitief vastgesteld. (publicatie in het Staatsblad op 28 april 2020)

De beslissing na beraadslaging in de gemeenteraad van 2 maart 2020.

Hieronder vind je een aantal documenten aangaande het RUP Eurohal:

Het grafisch plan

Bepaling over de plan-MER-plicht

De procesnota

Register van percelen met bestemmingswijzigingen

Stedenbouwkundige voorschriften

Verklaring over cookies