Toelage aankoop en installatie regenwaterton

Door de afgelopen droogteperiodes blijft het grondwaterpeil op een zeer laag niveau. Daarom is het belangrijk om regenwater op te vangen en te hergebruiken. Dit kan heel gemakkelijk met een regenwaterton. Ze kunnen aangesloten worden op het tuinhuis, een afdakje, enzovoort. Om het gebruik van regentonnen te stimuleren, krijg je bij de aankoop en plaatsing van een regenton met een kraantje een toelage van 15 euro.

Regenwater voor hergebruik verzamelen is goed voor het milieu en heeft heel wat voordelen:

  • Er moet minder drinkwater gebruikt worden voor het begieten van planten, gras, auto’s wassen.
  • Het regenwater wordt gebufferd zodat het kan gebruikt worden in periodes van droogte.
  • Het heeft een gunstig effect op de drinkwaterfactuur

Een geschikte regenton kan je kopen bij lokale doe-het-zelf zaken.

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor de toelage bij de aankoop van een regenwaterton:

  • Je moet inwoner zijn van Zelzate.
  • Per adres kan er maar één toelage gegeven worden.
  • Je koopt en installeert zelf de regenwaterton.
  • Je vult het formulier voor toelage regenwaterton in.
  • Je bezorgt het formulier, het aankoopbewijs en een foto van de aangesloten regenwaterton aan Lokaal bestuur Zelzate, ter attentie van college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate of via mail naar milieudienst@zelzate.be
  • Het moet een regenwaterton zijn met een kraantje waar water kan van getapt worden.
  • Het moet een regenwaterton zijn die kan aangesloten worden op een afdak, tuinhuis, …
Verklaring over cookies