Recyclagepark niet terug open

De strikte voorwaarden in de richtlijnen van minister Demir ( 31 maart 2020) kunnen door IDM niet op veilige wijze gerealiseerd worden. Daarom wordt de opening van de recyclageparken voorlopig uitgesteld.  Dus er zal geen heropening zijn vanaf dinsdag 7 april 2020. De huis-aan-huis-ophalingen en de grofvuil-ophalingen gaan WEL nog door.

Klik  HIER  voor de mededeling in dit verband van IDM.

Textielcontainers:

Heel wat mensen grijpen meer vrije tijd ook aan om hun kleerkasten op te ruimen, wat zorgt voor een grotere aanvoer van textiel. De firma die voor IDM de textielcontainers ledigt, vraagt om voorlopig geen textiel meer te deponeren in de containers. Door de Corona-crisis worden de exportmarkten gesloten en is de afvoer van textiel erg beperkt. Hou het dus nog even opzij, tot na de crisis.

Wekelijkse markt op maandag geannuleerd 

Om gevolg te geven aan de verstrengde federale maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 coronavirus wordt tot nader order de wekelijkse markt op maandag geannuleerd.

Meer informatie omtrent de andere maatregelen die in Zelzate genomen worden om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus tegen te gaan vindt u onder de tegel  'Corona-virus' of via deze link.

Paaskermis geannuleerd

Als gevolg van de federale maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 coronavirus wordt de Paaskermis die gepland was van vrijdag 10 april tot maandag 20 april 2020 geannuleerd.

Belangrijke wegenwerken

Verbinding tussen Oost-en Westkade (aan Eurohal / busplein):

Wegens aanleg van elektriciteit en openbare verlichting zal in fasen gewerkt worden voor wat betreft de straten Westkade, Oostkade en in de verbindingsweg naar de Marktstraat.

  • Fase 1: Oostkade en verbindingsweg: 16 maart 2020 tot 18 maart 2020: boren en aanleg
  • Fase 2: Westkade: boren vanaf 18 maart 2020 tot 20 maart 2020 en aanleg 23 maart 2020 tot 26 maart 2020
  • Fase 3: Oostkade: boren 26 maart 2020 tot 27 maart 2020 en aanleg 27 maart 2020 tot 3 april 2020

Werken aan nieuw busstation 

Meer informatie over de planning van de werken aan het nieuwe busstation aan de Oost-en Westkade kunt u vinden op de website van De Lijn door hier te klikken.

Klik  HIER  voor het grondplan van het toekomstige busstation en de parking.

Zelzatebrug 

Bekijk live de status van de brug: https://www.zelzatebrug.vlaanderen/   

Afsluiting en verkeersomleiding Westkade - Sas Van Gent

Een deel van de Westkade bij het bedrijf Rosier in Sas van Gent is momenteel afgesloten voor het verkeer. Doorgaand verkeer van de N252 langs het kanaal Gent-Terneuzen wordt omgeleid via de Tractaatweg.

De kadeconstructie naast en deels onder de rijweg is in slechte toestand. De fundering van de kadeconstructie is sterk verzwakt.

De gemeente Terneuzen, Rijkswaterstaat en het bedrijf Rosier hebben op vrijdag 24 januari 2020 een akkoord gesloten omtrent de herstelling .

Het bedrijf Rosier is opdrachtgever en diende op 27 januari 2020 de vergunningsaanvragen in.

In principe zouden de werken kunnen starten in maart. Vermoedelijk zullen de werken eind 2020 klaar zijn. De werken zullen op internet te volgen zijn via een webcamverbinding.

Voetgangers en fietsers kunnen via de kortste route van Sas van Gent naar Zelzate en omgekeerd. Er is hiertoe een tijdelijk fiets-/voetpad geopend.  Dit loopt naast de afgesloten Westkade over het bedrijfsterrein van Rosier.

 

Wat wilt u doen?

Nieuws

Bibliotheek Zelzate start met een afhaalpunt -

Bibliotheek Zelzate start met een afhaalpunt

Leden van de Zelzaatse bibliotheek kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 maximum tien boeken, DVD’s, strips of gezelschapsspelen bestellen via een afhaalpunt.

Meer info

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd -

Geldigheid voorlopig rijbewijs verlengd

Voor voorlopige rijbewijzen die vervallen in de periode van de noodmaatregelen tegen het coronavirus, wordt de termijn voor het afleggen van het praktijkexamen verlengd.

Meer info

Termijn voor technische keuring verlengd -

Termijn voor technische keuring verlengd

De termijn voor de technische keuring wordt met 4 maanden verlengd voor alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen. Dit uitstel geldt niet voor herkeuringen.

Meer info

Kind en Gezin start vanaf 1 april 2020 opnieuw met vaccineren -

Kind en Gezin start vanaf 1 april 2020 opnieuw met vaccineren

Vanaf woensdag 1 april start Kind en Gezin opnieuw met vaccineren. Kinderen en ouders zullen op een veilige manier ontvangen worden in de consultatiebureaus.

Meer info

Grensovergangen met Nederland gesloten voor niet-essentieel verkeer -

Grensovergangen met Nederland gesloten voor niet-essentieel verkeer

Om verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus te voorkomen, verbiedt België sinds woensdag 18 maart 2020 niet-essentiële reizen naar het buitenland, dus ook naar Nederland.

Meer info

Drugpunt bereikbaar -

Drugpunt bereikbaar

Drugpunt blijft bereikbaar tijdens coronacrisis

Meer info

burgerbevraging gemeente-en stadsmonitor -

burgerbevraging gemeente-en stadsmonitor

Burgerbevraging gemeente-en stadsmonitor: uitgesteld wegens coronamaatregelen

Meer info

cultuuragenda -

cultuuragenda

de activiteiten die gepland zijn gaan NIET door wegens de nationale maatregelen tegen het Corona-virus

Meer info

Verklaring over cookies