Meldingen

Wegen

Vanaf maandag 23 april 2018 werd het nieuwe MELDPUNT WEGEN gelanceerd. (door AWV , het Agentschap Wegen en Verkeer)
Dit meldpunt verenigt voortaan het Meldpunt Wegen en het Meldpunt Fietspaden op een platform. De webtoepassing kreeg een opfrisbeurt.
Weggebruikers en omwonenden kunnen problemen melden aan de weg (vb. gaten, scheuren, verzakkingen,…) , met de signalisatie ( vb. wegmarkeringen) of eventuele hindernissen (vb. glasresten, zwerfvuil,..)
Op basis van de opgegeven locatie verstuurt het meldpunt de melding vervolgens automatisch door naar de bevoegde wegbeheerder : bijvoorbeeld uw gemeente of de diensten van wegen & verkeer.
Zie : www.wegenenverkeer.be

Straatverlichting

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen.   

Een defect aan deze verlichting kan je rechtstreeks gratis melden via www.meldpuntwegen.be.

Voor straatverlichting langs gemeentelijke straten : je kunt een melding doen via :  www.fluvius.be/straatlampen.

Voor gasgeur : 

telefoneer naar 0800 65 0 65

Storingen aan het elektriciteitsnet van FLUVIUS :

deze kan je melden via de storingslijn: 078 35 35 00. 
(normaal tarief, 24 uur op 24, 7 dagen op 7)

Ratten en exoten

Het gemeentebestuur werkt samen met de provinciale dienst Rato vzw voor

  • Rattenbestrijding
  • Overlastbeheersing van dieren en planten
  • Exotenbestrijding (dit zijn woekerende exotische planten, bijvoorbeeld in bermen of in grachten) 

Contacteer het gemeentebestuur (tel 09 342 20 20). Er wordt contact opgenomen met Rato.
Een RATO-medewerker komt daarna bij je langs. Je krijgt persoonlijk advies en hulp

Milieuproblemen

Voor milieuklachten (geurhinder, lawaaihinder, visuele vervuiling,…) en voor problemen met de afvalinzameling en meldingen van sluikstorten kan je terecht bij de milieudienst van de gemeente ( 09/ 342 20 20).

Geluids-, geur-, stofhinder en verontreiniging afkomstig van de haven- en industriële activiteiten kunnen gemeld worden op het gratis klachtenmeldpunt 0800-92 999.

Op de website van IDM kan u sluikstorten melden https://www.idm.be/meldpunt-sluikstorten.html

Schade door dieren

Via https://hvv.be/info/meldingen/ kan u melding maken van allerhande problemen betreffende schade door dieren. Door deze meldingen te bundelen kunnen grotere Vlaamse problemen beter in kaart gebracht worden. ‘Meten is Weten!’ Daarom is het belangrijk dat ook u melding maakt van bijvoorbeeld schade door vos, marter, valwild, ...

Let wel: u dient zelf in te staan voor een goede omheining zodat uw kippen of konijnen, niet kunnen aangevallen worden.

Verklaring over cookies