Meldingen

Wegen

Vanaf maandag 23 april 2018 werd het nieuwe MELDPUNT WEGEN gelanceerd. (door AWV , het Agentschap Wegen en Verkeer)
Dit meldpunt verenigt voortaan het Meldpunt Wegen en het Meldpunt Fietspaden op een platform. De webtoepassing kreeg een opfrisbeurt.
Weggebruikers en omwonenden kunnen problemen melden aan de weg (vb. gaten, scheuren, verzakkingen,…) , met de signalisatie ( vb. wegmarkeringen) of eventuele hindernissen (vb. glasresten, zwerfvuil,..)
Op basis van de opgegeven locatie verstuurt het meldpunt de melding vervolgens automatisch door naar de bevoegde wegbeheerder : bijvoorbeeld uw gemeente of de diensten van wegen & verkeer.
Zie : www.wegenenverkeer.be

Straatverlichting

Infrax beheert circa 300 000 openbare verlichtingspunten. Voornamelijk in gemeenten en steden.
Defecte straatverlichting kan je steeds gratis melden via onderstaand webformulier of telefonisch (0800 60 777).
Onze Infrax-ploegen werken volgens een vast schema en zorgen bij hun eerstvolgende passage voor de herstelling.

Tip: het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert het grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen.   help

Een defect aan deze verlichting kan je rechtstreeks gratis melden via www.meldpuntwegen.be.

 

 

Storingen aan het elektriciteitsnet van Infrax kan je melden via onze storingslijn: 078 35 34 33. 
(normaal tarief, 24 uur op 24, 7 dagen op 7)

 

Je kunt ook een melding doen via : https://www.infrax.be/defecte-straatverlichting

 

Ratten en exoten

Het gemeentebestuur werkt samen met de provinciale dienst Rato vzw voor

  • Rattenbestrijding
  • Overlastbeheersing van dieren en planten
  • Exotenbestrijding (dit zijn woekerende exotische planten, bijvoorbeeld in bermen of in grachten) 

Contacteer het gemeentebestuur (tel 09 342 20 20). Er wordt contact opgenomen met Rato.
Een RATO-medewerker komt daarna bij je langs. Je krijgt persoonlijk advies en hulp

 

Milieuproblemen

Voor milieuklachten (geurhinder, lawaaihinder, visuele vervuiling,…) en voor problemen met de afvalinzameling en meldingen van sluikstorten kan je terecht bij de milieudienst van de gemeente ( 09/ 342 20 20).

Geluids-, geur-, stofhinder en verontreiniging afkomstig van de haven- en industriële activiteiten kunnen gemeld worden op het gratis klachtenmeldpunt 0800-92 999.

Op de website van IDM kan u sluikstorten melden https://www.idm.be/meldpunt-sluikstorten.html

 

Schade door dieren

Via https://hvv.be/info/meldingen/ kan u melding maken van allerhande problemen betreffende schade door dieren. Door deze meldingen te bundelen kunnen grotere Vlaamse problemen beter in kaart gebracht worden. ‘Meten is Weten!’ Daarom is het belangrijk dat ook u melding maakt van bijvoorbeeld schade door vos, marter, valwild, ...

Let wel: u dient zelf in te staan voor een goede omheining zodat uw kippen of konijnen, niet kunnen aangevallen worden.

Verklaring over cookies