Meldingen en klachten

Meldingen

Bepaalde meldingen kunnen rechtstreeks gemaakt worden bij verantwoordelijke bedrijven of organisaties.
Hieronder vind je een opsomming van de meest voorkomende problemen en wie te contacteren.

Klachten

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger of medewerker bij het lokaal bestuur klaagt over een door het lokaal bestuur al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Klachten kunnen betrekking hebben op zowel het niet correct handelen of het uitblijven van een handeling van ambtenaren als op het niet correct handelen of uitblijven van een handeling van burgemeester, schepen of raadslid.

De klachtprocedure is niet van toepassing op:

  • algemene klachten over regelgeving;
  • algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid;
  • klachten over beleidsvoornemens of verklaringen;

Vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities worden niet als klacht beschouwd en vallen niet onder de klachtenprocedure.

Het volledige klachtenreglement en de procedure kan je hier nalezen.

Hoe kan je een klacht indienen? 

  • Via dit invulformulier.
  • Schriftelijk naar dienst communicatie, Grote Markt 1, 9060 Zelzate.
  • Telefonisch op 09 353 42 01.

Anonieme klachten worden als niet-ontvankelijk beschouwd.

Verklaring over cookies