Home
Nieuws
Voorwoord
Bestuur
Secretariaat
Gemeentediensten - algemeen
Cultuur
Senioren
Jeugd
Sport
Milieu
Stedenbouw, ruimtelijke ordening
vergunningen
verkeersongeval
Recyclagepark
algemeen
Adviesraden en commissies
OCMW
Onderwijs
Markten
Kermissen
Religie
Interactief
Gemeentelijke reglementen
Varia
Vacatures
Zoeken
Links
  Home  
 
 

Welkom op onze site!

Actueel 
 
 

Voorafgaandelijke AFSPRAAK voor specifiek stedenbouwkundig advies verplicht!

 

Voor specifieke stedenbouwkundige vragen zoals het aftoetsen of een verkaveling

of bouwproject al dan niet voor vergunning vatbaar is, dient u voorafgaandelijk

een afspraak te maken.

 

Op deze manier zullen wij u beter kunnen helpen en streven wij naar een meer efficiënte

en accurate dienstverlening.

 

Een afspraak maken kan best telefonisch gebeuren op het nummer 09 342 20 20 ;

gelieve te vragen naar de afdeling Vergunningen

 

Onderhoudswerken Zelzatetunnel

 

In de nacht van 19 maart op 20 maart en in de nacht van 20 maart op 21 maart

zullen in de tunnel onderhoudswerken uitgevoerd worden.

De tunnel wordt dan in beide richtingen afgesloten tussen 20u en 05u30.

Het verkeer zal bovengronds omgeleid worden.

  

MEDEDELING VAN DE FIRMA RAIN CARBON (RUTGERS) :

 

Vanaf vrijdag 16/3/2018 tot en met woensdag 28/3/2018 wordt de

benzoldestillatie (BTX-afdeling) stilgelegd voor onderhoudswerken.

Hierbij kan kortstondig geurhinder of lawaaihinder voorkomen.

Er zal getracht worden om de hinder voor de omwonenden tot

het minimum te beperken.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

HUWELIJKEN en JUBILEA

Vanaf 1 april 2018 zullen de plechtigheden met betrekking

tot huwelijken en jubilea niet meer georganiseerd worden

in de raadzaal van het gemeentehuis, doch in de kapel van ’t Klooster,

 Kerkstraat 64A te Zelzate.

De aanvraag tot voltrekking van de plechtigheid in kwestie

dient te gebeuren op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis,

Grote Markt 1, tijdens de openingsuren.

Voor de praktische afspraken met betrekking tot de zaal en de service

dient er afgesproken te worden met mevr. Linda Onderdonck en/of

mevr. Linda Michiels ( tel. 09 326 96 17, Brughuizen, Grote Markt 2-4).

Dit kan op dinsdag, woensdag, vrijdag (tussen 9u en 12u of tussen 14u en 16u),

of op afspraak.

Vriendelijke groeten,

Frank Bruggeman

burgemeester

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

BELANGRIJKE  MEDEDELING:

In de periode tussen woensdag 31 januari 2018 en

vrijdag 30 maart 2018 worden er in opdracht van FARYS

werken uitgevoerd aan de drinkwaterleidingen langs de

ASSENEDESTEENWEG tussen de R4 en de gemeentegrens

met Assenede.

Er wordt gewerkt met tijdelijke verkeerslichten ( en in fases).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RUP EUROHAL : inzage startnota op het gemeentehuis of

digitaal raadpleegbaar (website Zelzate)

vanaf 22 januari 2018 tot en met 22 maart 2018 -----> meer info : klik  HIER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIJST MET AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG (2018)

voor handelszaken

 
 KLIK   HIER  VOOR DE LIJST 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
klik  HIER voor de  VOORVERKOOPADRESSEN van SELSTIVAL 2018
 
Online rechtsreeks kaarten te boeken via facebook pagina Selstival  https://selstival.eventsquare.co
 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

De ZELZAATSE KADOBON (10€ of 25€) is verkrijgbaar op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Er zijn reeds 36 handels- of horecazaken die de kadobonnen aanvaarden.

Klik HIER voor de actuele lijst van deelnemende zaken.

Na aankoop blijft de bon 1 jaar geldig.

 

 

OPENBARE VERLICHTING

De straatverlichting wordt gedoofd om 24u , doch die gaat terug aan om 4 uur ’s ochtends.

Uiteraard zijn er prioritaire lokaties waar de straatverlichting blijft branden, zoals de Grote Markt en belangrijke kruispunten, de brug , enz…

Het doven kadert in het voornemen van de gemeente om op die manier energie en uiteindelijk ook geld te besparen.

Na een aantal klachten omtrent veiligheid is het regime van de avond- en nachtverlichting echter plaatselijk aangepast.

De wijk Klein Rusland en het Groenplein worden geschrapt uit het afschakel-/ doofplan . Daar blijft de straatverlichting ’s nachts gewoon branden.

De burgemeester, bevoegd voor veiligheid, motiveert de maatregel door te wijzen op de behoefte aan een grotere sociale controle in die bepaalde wijken.          

  

Algemeen :

Gebruik dit snelkeuzemenu of ga via het navigatiemenu

     

     E-LOKET            POLITIE              BRANDWEER     GEPLANDE      INNAME OPENBARE
                                                       WERKEN             WEG

         

       BEKENDMAKINGEN        IDM      REGLEMENTEN      CULTUURAGENDA

Nieuwsberichten

DAG VAN DE ZORG : opendeur OCMW

zondag 18 maart 2018

NOAH dagverzorgingstehuis

opendeurdag zondag 18 maart 2018

vacature voor 2 hoofdanimatoren

solliciteren kan t.e.m. 23/3/2018

land- en tuinbouwers (tot 19/3)

gratis bloemenmengsel te bekomen

week van de provinciedomeinen

van 9 tot 15 april 2018

project "energieke bedrijven"

coachingtrajecten voor KMO's

Infrax energiepremies 2018

bonus bij totaalrenovatie

gezonde groenten en eieren

website met info en adviesmogelijkheid

noodplan Rain Carbon ( Rütgers)

inzage te Gent tussen 1 en 30 maart

viswedstrijden park (vijver)

kalender 2018

data repair café's (IDM)

in 6 gemeenten ( oa. in Zelzate)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(c) Gemeente Zelzate - developed by AD Consultancy