Home
Nieuws
Voorwoord
Bestuur
Secretariaat
Gemeentediensten - algemeen
Cultuur
Senioren
Jeugd
Sport
Milieu
Stedenbouw, ruimtelijke ordening
vergunningen
verkeersongeval
Recyclagepark
algemeen
Adviesraden en commissies
OCMW
Onderwijs
Markten
Kermissen
Religie
Interactief
Gemeentelijke reglementen
Varia
Vacatures
Zoeken
Links
  Home  
 
 

Welkom op onze site!

 

Actueel 
 

 

MEDEDELING van WEGEN EN VERKEER :

Fase 2: 16 augustus - november 2017

In deze fase werkt de aannemer opnieuw in de Zelzatetunnel, maar nu in de andere tunnelkoker. Daarnaast voert hij het onderhoud aan het wegdek van de E34 richting Antwerpen uit. Deze werfzone is ongeveer 8 km en loopt van de tunnel in Zelzate tot Moerbeke. 

Voorbereidende werken: 16-23 augustus

Om de werken op een veilige manier uit te voeren, moet de aannemer heel wat tijdelijke markeringen, rijbaanafscheiders en signalisatie plaatsen.

  • Vanaf 16/8 om 20u : één rijstrook open richting kust. Richting Antwerpen is er nog geen hinder.
  • Van zondagmiddag 20/8 om 12u tot maandagochtend 21 augustus om 5u: Zelzatetunnel in beide richtingen dicht. Omleiding via de op- en afrittencomplexen Zelzate-West en -Oost.
  • Op maandag 21/08 start de aannemer met het maken van de doorsteek door de middenberm tot 23 augustus. Hierdoor zal het verkeer richting Antwerpen hinder ondervinden.

Werken in Zelzatetunnel en op E34: 21 augustus tot november 

  • Het verkeer krijgt 1 rijstrook per rijrichting in plaats van twee. 
  • De oprit Zelzate-Oost (13) van de R4 naar de E34 richting Antwerpen kan openblijven. Het verkeer zal door de middenberm naar de andere rijrichting geleid worden. Het verkeer vanuit Antwerpen kan de afrit Zelzate-Oost nemen. 
  • De afrit Moerbeke van de E34 richting Antwerpen zit in de werfzone en gaat dicht. Verkeer rijdt om via het op- en afrittencomplex in Kemzeke.
  • De oprit van de E34 richting Antwerpen blijft open.
  • Op- en afrit Moerbeke van de E34 richting kust blijven open.
  • Voor de veiligheid geldt er een snelheidsbeperking 50 km/u in de tunnel en 70 km/u langs de werfzone op de E34.  

 MEER INFO : zie   https://wegenenverkeer.be/werken/e34-onderhoud-wegdek-en-renovatie-tunnel-zelzate

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beste Zelzaatse verenigingen, beste vrijwilligers/plantjesverkopers,

 

Het Plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen Kanker komt stilaan dichterbij.  In het weekend van 15, 16 en 17 september is het zover.
Dit jaar gaan we in Zelzate voor een recordverkoop van 2000 plantjes !!!
Dit dankzij de steun en medewerking van het gemeentebestuur, vele Zelzaatse verenigingen en tal van individuele vrijwilligers.

De opbrengst van het Plantjesweekend wordt gebruikt voor steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.

Wil je meer weten wat Kom op tegen Kanker nog allemaal doet met het geld ? Kijk dan zeker eens op deze pagina : https://www.youtube.com/watch?v=s1miLs8K7is

 

Contact :

Peter Bruggheman

GSM : 0473/990763

Mail : p.bruggheman@scarlet.be

 

Er is een infovergadering om de verdere details en werkverdeling te bespreken en/of verder in te gaan op eventuele vragen.

Deze vergadering gaat door op woensdag 30 augustus 2017 om 19.00 uur in de vergaderzaal achteraan de bibliotheek van Zelzate (ingang via Verbroederingslaan).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

    

Programma Zelzate parkt op 9 september 2017

12:00 - reuze picknick
Breng je eigen picknickdeken en lunchpakket mee


of bestel je lunchpakket bij Give it Back (€11 volwassene, €8 kind)
Volwassene: 1 glas bio rose cava + 1 (vers) fruitsapje + 3 sandwiches + beleg (kaas, ham of mix) + 1 stuk fruit   
Kind: 1 chocomelkje + 1 fruitsapje + 3 mini sandwiches + beleg (kaas, ham of mix) + 1 stuk fruit 

      Bestellen via  give.it.back@outlook.com of 0486 078 337 tot 5/09/2017 - Af te halen vanaf 12:00 uur bij bar.

13:30 - plechtige opening

door de minister van omgeving, de burgemeester en het schepencollege, dit onder muzikale begeleiding van de harmonie

14:00 doorlopende activiteiten tot 19.00

koetsentocht

spel jeugdverenigingen

indianenverhalen in tent

springkastelen

klimaatspelletjes

give it back: zaadbollen of bijenhotel maken, ...

kubbs

initiatie golf

initatie liggende wip (Sint-Sebastiaan)

Initiatie visvijer in visvijver

Voorstelling E-bikes door Wielertoeristen De Katte    

 

drank en pannenkoeken te verkrijgen

16:00 R.P. dance – coverband Shamrock op podium tot 19.00

 

Sport en spel activiteiten:

12:00-13:00 gratis initiatie tennis (kinderen en volwassenen) op Tennisclub Zelzate
14:00 start wandeling met tussenstops aan Sint-Sebastiaan en Tennisclub Zelzate (meer info bij marnix.schaght@telenet.be)
14:00-15:00 tai chi + Power Yoga (podium)
14:00-16:00 Initiatie basketbal Silaba (sporthal)
15:00-16:00 Dance Pointe (podium)
16:00-18:00 Initiatie badminton (sporthal)

En nog veel meer !!!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  OPENSTRAATJESDAG OP ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017

 OPROEP VOOR STARTVERGADERING OP DINSDAG 22 AUGUSTUS :  klik HIER  voor meer info !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   vakantiesluiting van de bibliotheek

 

van 17 tot en met 22 juli

* van 14 tot en met 19 augustus

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISWEDSTRIJDEN in gemeentelijke visvijver :

klik  HIER voor het overzicht 2017.

Op 26 augustus 2017 (wedstrijd burgemeester en opzichters) staat er voor de kinderen een SPRINGKASTEEL !

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

  

De ZELZAATSE KADOBON (10€ of 25€) is verkrijgbaar op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Er zijn reeds 36 handels- of horecazaken die de kadobonnen aanvaarden.

Klik HIER voor de actuele lijst van deelnemende zaken.

Na aankoop blijft de bon 1 jaar geldig.

 

 

OPENBARE VERLICHTING

De straatverlichting wordt gedoofd om 24u , doch die gaat terug aan om 4 uur ’s ochtends.

Uiteraard zijn er prioritaire lokaties waar de straatverlichting blijft branden, zoals de Grote Markt en belangrijke kruispunten, de brug , enz…

Het doven kadert in het voornemen van de gemeente om op die manier energie en uiteindelijk ook geld te besparen.

Na een aantal klachten omtrent veiligheid is het regime van de avond- en nachtverlichting echter plaatselijk aangepast.

De wijk Klein Rusland en het Groenplein worden geschrapt uit het afschakel-/ doofplan . Daar blijft de straatverlichting ’s nachts gewoon branden.

De burgemeester, bevoegd voor veiligheid, motiveert de maatregel door te wijzen op de behoefte aan een grotere sociale controle in die bepaalde wijken.

 

 

 

 

    


             

 

  

Algemeen :

Gebruik dit snelkeuzemenu of ga via het navigatiemenu

           

     E-LOKET     POLITIE     BRANDWEER     GEPLANDE      INNAME OPENBARE
                                               WERKEN             WEG

                IDM         

REGLEMENTEN     CULTUURAGENDA

Nieuwsberichten

fietsweekend Meetjesland
   22 - 24 september 2017

tips omtrent WESPEN EN BIJEN
   nuttige info van de brandweer

de FOD Financiën zoekt 98 medewerkers  
   lees verder 

versoepeling maatregelen vogelgriep
   brief 30 juni 2017

opleiding voor ZORGKUNDIGE
   bij het KISP te Zelzate

vacature 1 voltijds boekhouder
Gemeentebestuur Zelzate

200 jaar UGent

zondag 8 oktober 2017

Tele-Onthaal Oost-Vlaanderen

oproep : wordt vrijwilliger

Nacht van de Meetjeslandse Kerken

9 en 10 november 2017 

 
 
 

(c) Gemeente Zelzate - developed by AD Consultancy