Home
Nieuws
Voorwoord
Bestuur
Secretariaat
Gemeentediensten - algemeen
Cultuur
Senioren
Jeugd
Sport
Milieu
Stedenbouw, ruimtelijke ordening
vergunningen
Recyclagepark
algemeen
Adviesraden en commissies
OCMW
Onderwijs
Markten
Kermissen
Religie
preventie & welzijn
Interactief
Gemeentelijke reglementen
Varia
Vacatures
Zoeken
Links
  Home  
 
 

 

Welkom op onze site!

 

Actueel :
 

 

 

 

Persmededeling

20 juni 2016

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Werken aan brug Zelzate met één jaar uitgesteld

 

De werken aan de brug over het kanaal Gent - Terneuzen in Zelzate worden met één jaar uitgesteld. De resultaten van de testen die de deugdelijkheid van de nieuwe brugdekbekleding moeten bewijzen, zijn er nog niet. Daarom besliste het Departement Mobiliteit en Openbare Werken dat de aannemer niet met de werken mag starten.

 

Op aangeven van de burgemeester : de toestand van het wegdek zal blijvend geëvalueerd worden, gezien de veiligheid van de weggebruikers primeert.

 

Normaal zou een aannemer in opdracht van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken op 1 juli starten met herstellingswerken aan de brug in Zelzate. Een van de belangrijkste werken die moest worden uitgevoerd, was de vernieuwing van het wegdek op de brug. Omdat voor deze werken de brug voor alle verkeer moest worden afgesloten, waren de werken gepland in de verkeersluwe vakantiemaanden juli en augustus.

 

Voor de nieuwe brugbedekking combineert de aannemer een waterafdichtende laag met 2 lagen gietasfalt. Vooraleer de werken mochten beginnen, moest de deugdelijkheid van deze combinatie worden aangetoond. De eerste resultaten van deze proeven zullen pas eind deze maand gekend zijn (de volledige resultaten van alle proeven pas in september), waardoor de werken niet op 1 juli kunnen starten. Dit heeft meteen ook voor gevolg dat de werken normaalgezien automatisch met een jaar worden opgeschoven.

 

Het uitstel van de werken heeft geen directe gevolgen voor het verkeer. Dat kan zonder enig probleem gebruik blijven maken van de brug.

 

Perscontact:

Koen Peeters, woordvoerder MOW, T 0490 66 82 56 , koen.peeters@mow.vlaanderen.be

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Bouwplannen?

Op zoek naar een perfect gelegen verkaveling  waar het aangenaam vertoeven is?
Dan is een lot in de Zonnebloemstraat iets voor jou!

Voor meer info klik hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

UW BELASTINGSAANGIFTE

 

De experten van de FOD Financiën staan klaar om u te helpen !

 

 dinsdag 21 juni, woensdag 22 juni, en donderdag 23 juni

Telkens van 9u tot 12u en van 13u15 tot 16u

Gemeentehuis (raadzaal) , Grote Markt 1 te 9060 Zelzate

NIET VERGETEN :

-       Uw identiteitskaart ( ook van partner bij gezamenlijke aangifte) of papieren aangifte

-       Uw inkomstenfiches (lonen, werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering)

-       Uw aanslagbiljet van vorig jaar

-       Uw attesten of betalingsbewijzen ( hypothecaire lening, levensverzekering, pensioensparen, giften, kinderopvang, dakisolatie, diefstal – en brandbeveiliging, onderhoudsgeld, dienstencheques,..)

Meer info : www.financien.belgium.be > aangifte 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
  SPORTIEVE INFORMATIE :
 KLIK HIER VOOR DE AFFICHE VAN DE ZOMERJOGGING ( VRIJDAG 24 JUNI )

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Je kan ook de tickets bestellen bij de jeugddienst.

 

Heb je als ouder geen tijd: wij zorgen voor vervoer en begeleiding!

 Voor meer info:  Jeugddienst Zelzate, Vredekaai 2a, tel. 09/342 2020

 of    http://www.puyenbroeck.be/ontspannen-en-spelen/popeiland

 

 

 

------------------------------------------

SPORTKAMPEN

zomervakantie 2016

Maandag 4 juli – vrijdag 8 juli

Dinsdag 12 juli – vrijdag 15 juli

Dinsdag 16 augustus – vrijdag 19 augustus

Maandag 22 augustus – vrijdag 26 augustus

Maandag 29 augustus  - woensdag 31 augustus

  Inschrijvingen : via de sportdienst of online

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Afbeeldingsresultaat voor verbouwingswerken Afbeeldingsresultaat voor verbouwingswerken

Opgelet, hier wordt verbouwd: gemeente en OCMW gaan onder één dak (gemeentehuis) samenwonen.

 

We hebben een plan: voor de zomer nog verhuizen de OCMW personeelsleden (momenteel gehuisvest in het Sociaal en Administratief Centrum in de Kleine Landeigendomlaan te Zelzate) naar het gemeentehuis. Het gemeentehuis moet daarom grondig worden aangepast. Dit gaat gepaard met stoffige verbouwingswerken, het herinrichten van diverse ruimtes, woelige verhuisbewegingen, en uiteraard een strakke planning. De werken starten begin maart en zullen naar inschatting een viertal maanden duren. Gestreefd wordt de werken op zo kort mogelijke termijn af te ronden.

De verbouwingswerken hebben een onmiskenbare weerslag op de werking van onze diensten en het bezoek van de burger aan het gemeentehuis. Uiteraard trachten wij er alles aan te doen om deze ongemakken zoveel als mogelijk in te perken. Het gemeentehuis blijft daarom de hele tijd geopend, maar er worden tijdelijke ruimtes opgebouwd waar diensten een voorlopige intrek kunnen nemen. Via signalisatie zal duidelijk aangegeven worden welke dienst waar terug te vinden is. De te verbouwen ruimtes die niet mogen worden betreden, worden duidelijk afgeschermd.

Het gemeentebestuur verontschuldigt zich voor de ongemakken, maar is ervan overtuigd dat de integratie uiteindelijk voor zowel de burger als het personeel mooie vruchten zal afwerpen! Tijdens de werken wordt alvast gerekend op ieder zijn geduld en zijn flexibele houding. Onthoud hierbij alvast: enkel wie onderweg is, kan aankomen.

Namens de Gemeente Zelzate

Frank Bruggeman                                 Guy Verbuyst

Burgemeester                                       Secretaris

 

   ------------------------------------------------------

   

OPENBARE VERLICHTING

De straatverlichting wordt gedoofd om 24u , doch die gaat terug aan om 4 uur ’s ochtends.

Uiteraard zijn er prioritaire lokaties waar de straatverlichting blijft branden, zoals de Grote Markt en belangrijke kruispunten, de brug , enz…

Het doven kadert in het voornemen van de gemeente om op die manier energie en uiteindelijk ook geld te besparen.

Na een aantal klachten omtrent veiligheid is het regime van de avond- en nachtverlichting echter plaatselijk aangepast.

De wijk Klein Rusland en het Groenplein worden geschrapt uit het afschakel-/ doofplan . Daar blijft de straatverlichting ’s nachts gewoon branden.

De burgemeester, bevoegd voor veiligheid, motiveert de maatregel door te wijzen op de behoefte aan een grotere sociale controle in die bepaalde wijken.

 

 

 

 

    


             

 

  

Algemeen :

Gebruik dit snelkeuzemenu of ga via het navigatiemenu

           

     E-LOKET     POLITIE     BRANDWEER     GEPLANDE      INNAME OPENBARE
                                               WERKEN             WEG

                                       

                     IDM             REGLEMENTEN    CULTUURKALENDER

  
 

 
   
 
 
  
 
Nieuwsberichten

Telenet : werken aan het kabelnetwerk
   tussen 20 april en 20 juli 2016

leningen bij het Vlaams Woningfonds
   spreekuren in de Kastanje op dinsdagen tussen 9u en 12u

sportactiviteiten BOERENKREEK
   zomermaanden 2016

de VMSW biedt de Vlaamse woonlening aan
   neem contact met CVBA WONEN

gratis PADEL-initiatie op zondag 26 juni 2016
   provinciaal domein Puyenbroeck

gevaren van hitte en ozon
   nuttige info van Logo+

biocampagne : focus op ZUIVEL en EIEREN
   van 4 juni tot en met 12 juni

De Lijn : examendienstregeling
   van 13 juni tot en met 24 juni 2016

energiepremies
   inschrijven kan nog tot eind 2016

zoneraad brandweer
   agenda 24 juni 2016

reis gepensioneerden
   dinsdag 16 augustus 2016

Gemeenteraad 28 juni 2016
   agenda

afwezigheidstoezicht woning
   aanvraagformulier en tips

meldingen van wateroverlast
   e-loket en telefoonummer van de brandweerzone

gemeenteraad 28 juni 2016
   bijkomende agendapunten

wedding dresses 2016 UNIQUE wedding dresses 2016

(c) Gemeente Zelzate - developed by A&D Consultancy
 
prom dresses uk