Toegankelijkheidsverklaring voor Gemeente Zelzate

Gemeente Zelzate streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.zelzate.be.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet volledig aan WCAG 2.1 niveau AA, met uitzondering van enkele video's, omdat sommige video’s op onze website afkomstig zijn van derden. Als we zelf nog video’s maken zullen deze van ondertitels voorzien worden.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 februari 2020, door middel van zelf-evaluatie.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 23 maart 2021.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op de toegankelijkheid van onez website. Gelieve ons in te lichten wanneer je problemen met toegankelijkheid ondervindt op onze website. Je kan contact opnemen via communicatie@zelzate.be.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden van de manier waarop we uw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan u zich richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

U bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700
Verklaring over cookies