Bib reglement

Lid worden

De inschrijving is gratis voor iedereen. 

Men wordt ingeschreven op vertoon van het identiteitsbewijs.
De elektronische identiteitskaart geldt als bibliotheekpas, behalve als dat niet mogelijk is. In dat geval ontvangt men een bibliotheekpas.

Bij verlies van de bibliotheekpas of elektronische identiteitskaart dient men onmiddellijk de bibliotheek te verwittigen om misbruik van het verloren pasje te vermijden. Adresverandering, ook e-mail, moet door de gebruiker onmiddellijk worden meegedeeld aan de bibliotheek.

Wie om educatieve doeleinden werkt met bibliotheekmaterialen kan naast de gewone bibliotheekpas gratis een klaspas verkrijgen.
Deze bibliotheekpassen bieden de mogelijkheid om extra materialen te lenen naast de persoonlijke bibliotheekpas.

Uitlenen

De uitleningen zijn persoonlijk. Het geleende materiaal mag niet aan anderen worden uitgeleend. Uitleningen zijn uitsluitend mogelijk a.d.h.v. de bibliotheekpas.

Per gebruiker (gewone bibliotheekpas) kunnen maximaal twintig materialen worden geleend, ongeacht de materiaalsoort. In bibliotheken met een speelotheek kunnen bijkomend twee spelmaterialen uitgeleend worden.

De uitleentermijn voor alle materialen ingeschreven op een gewone bibliotheekpas bedraagt drie weken. 

De lener dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd materiaal dient de lener onmiddellijk het personeel te verwittigen, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld.

Ter controle van de uitleenregistratie kan de lener een uitleenticket ontvangen. Indien de gebruiker niet reageert, wordt verondersteld dat men akkoord gaat met de gegeven informatie.

Via de inleverbus kan men materialen van de bibliotheek inleveren.

Alle materialen die worden ingediend, worden beschouwd als ontvangen vóór het volgende openingsmoment.

Reserveren

Reserveren van materialen kan:

Voor een reservatie wordt aan de aanvrager een reservatiekost aangerekend van € 0,50. Per gebruiker kunnen er maximum vijf reservaties geplaatst worden.

De aanvrager wordt verwittigd als het gevraagde materiaal ter beschikking is. Een gereserveerd materiaal blijft twee weken beschikbaar. Bij annulering wordt het reservatiegeld niet terugbetaald.

Een gereserveerd materiaal kan enkel worden geleend op die lenerskaart waarop het materiaal werd aangevraagd.

Materialen die niet voorhanden zijn, kunnen in een andere bibliotheek worden aangevraagd. Voor een interbibliothecair aangevraagd materiaal wordt eveneens een vergoeding van € 3 gevraagd.

Verlengen

Een verlenging van de uitleentermijn is steeds mogelijk behalve voor:

  • gereserveerde materialen
  • materialen waarvan de maximale uitleentermijn (negen weken) bereikt is

Een verlenging van de uitleentermijn kan op volgende manieren:

Tarieven

Het lenen van materialen is kosteloos.

Bij verlies of beschadiging van een geleend materiaal bedraagt de vergoeding het bedrag van de oorspronkelijke aankoopprijs.

Op verschillende momenten worden de gebruikers eraan herinnerd dat de uitleentermijn afloopt of reeds is verstreken:

  • door een attenderingsbericht per e-mail, 3 openingsdagen voor het verstrijken van de uitleentermijn
  • door een eerste maningsbericht per e-mail of brief, 8 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn
  • door een tweede maningsbrief, 22 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn

Na een tweede maningsbrief krijgt een gebruiker nog twee weken de tijd om te reageren. Daarna wordt een factuur opgemaakt voor de ontleende materialen.

Wie materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,15 telaatgeld per openingsdag per materiaal.

Eens het openstaande retributiebedrag per materiaal€de € 10 overschrijdt, wordt de bibliotheekpas geblokkeerd.
Pas na betaling van het totale openstaande bedrag kan de bibliotheekpas opnieuw worden gebruikt. Administratieve en/of portkosten worden bepaald door het gemeentelijk retributiereglement.

Extra diensten

Volgende bijkomende dienstverlening wordt minimaal aangeboden:

  • het gratis raadplegen van internet, ook met een eigen toestel via WIFI
  • het nemen van fotokopieën: € 0,15 voor A4 en € 0,20 voor A3
  • het afdrukken van digitale documenten: € 0,15 per print

 

Bibliotheek

Openingsuren

MA
15:00 - 19:00
DI
15:00 - 19:00
WO
13:30 - 18:00
DO
gesloten
VR
13:30 - 18:00
ZA
9:30 - 12:30
ZO
gesloten
Verklaring over cookies