Help mee de Aziatische hoornaar te bestrijden

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort. Voor de mens vormt die geen grote bedreiging, maar wel voor de honingbij. Aziatische hoornaars jagen in groep op bijenkasten en peuzelen de populatie op. De honingbij herkent de Aziatische hoornaar niet als vijand en is een gedoemd slachtoffer.

De uitbreiding van deze invasieve exoot moet binnen de perken gehouden worden, daarom is het belangrijk om nesten van Aziatische hoornaars te melden zodat deze kunnen verwijderd worden.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Het insect is vooral zwart van kleur en heeft een kop met opvallende oranje plekken. Ook op het achterlijf heeft de wesp een oranje band. De poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dat laatste kenmerk is een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?

Voor 1 juni 2024

Na 1 juni 2024

Door het nest te melden via Vespa-Watch, verlopen de vervolgstappen als volgt:

  • Stap 1: Meld het nest via de website van Vespa-WatchTip: Zend een foto in waarop het nest en/of de wesp goed zichtbaar is.
  • Stap 2: Een vrijwilliger van Vespa-Watch controleert je melding en kijkt of het om Aziatische hoornaar gaat.
  • Stap 3: Je ontvangt een bericht van Vespa-Watch over je melding.
  • Stap 4: Ging je melding over Aziatische hoornaar? Dan maakt een veldmedewerker een afspraak voor de bestrijding.
  • Stap 5: Rato komt langs om het nest te bestrijden. In bepaalde gevallen is bestrijding niet altijd mogelijk omdat bijvoorbeeld het nest te hoog hangt.

In gevaarlijke, levensbedreigende situaties neem je best contact op met de brandweer.

Primaire en secundaire nesten

De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die onze inheemse insectensoorten bedreigt. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden.

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen

Foto: verschil tussen een primair (links) en een secundair nest (rechts)(bron: M. Segers & Ovillegas)

Zo herken je een Aziatische hoornaar:

Verklaring over cookies