Gemeentelijk feestcomité

Doelstelling van het gemeentelijk feestcomité

De inwoners ontspanning bezorgen via traditionele kermissen en festiviteiten:

 • de Paasfoor, met de namiddag voor de gepensioneerden als mogelijke manifestaties.
 • de Augustuskermis, met de reis der gepensioneerden, het vuurwerk en andere activiteiten.
 • het Sinterklaasfeest in de maand november (de 3de of 4de zaterdag).
 • andere festiviteiten zoals een overdekte ijspiste, muziekoptredens, Ladies Night, enz...

De erkende wijkcomités motiveren en adviseren

Zijn op heden erkend als wijkfeestcomité en worden vertegenwoordigd in de algemene vergadering:

 • Feestcomité De Katte
 • Feestcomité Wittouck

De goede menselijke verhoudingen onder de comitéleden en tegenover de Zelzaatse bevolking bevorderen in functie van de te organiseren feestprogramma's.

Werking van het gemeentelijk feestcomité

De werking van het gemeentelijk feestcomité wordt bepaald in de statuten van het gemeentelijk feestcomité zoals gestemd in de vergadering van het gemeentelijk feestcomité d.d. 19 september 2001 en goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 06 november 2001.

Het gemeentelijk feestcomité heeft de volgende structuur:

 • een algemene vergadering
 • een dagelijks bestuur
 • werkgroepen (= bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur en de geïnteresseerde leden uit de algemene vergadering voor de organisatie of de voorbereiding van een manifestatie)

Samenstelling dagelijks bestuur

 • Voorzitter: Lucien Van de Velde
 • Secretaris: Kaat Vanherck
 • Penningmeester: Nathalie Van Laere
 • Materiaalmeester: Kenneth Hacquaert
 • Leden: Kevin Uytterhaegher en Nancy Wauters
 • Brent Meuleman (burgemeester)
 • Steven De Vuyst (schepen van feestelijkheden)

Enkele sfeerbeelden

Verklaring over cookies