Feestcomité

Doelstelling van het gemeentelijk feestcomité

1. De inwoners van de gemeente Zelzate ontspanning bezorgen via traditionele kermissen en festiviteiten, zoals:
a) de Paasfoor, met de "Namiddag voor de Gepensioneerden" als mogelijke manifestaties;
b) de Augustuskermis, met de "Reis der Gepensioneerden", het vuurwerk en andere activiteiten;
c) het Sinterklaasfeest in de maand november (de 3de of 4de zaterdag);
d) andere festiviteiten zoals een overdekte ijspiste, muziekoptredens, Ladies Night, enz...

2. De erkende wijkcomités motiveren en adviseren.

Zijn op heden erkend als wijkfeestcomité en worden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering:
* Feestcomité De Katte
* Feestcomité Wittouck

3. De goede menselijke verhoudingen onder de comitéleden en tegenover de Zelzaatse bevolking bevorderen in functie van de te organiseren feestprogramma's.

Werking van het gemeentelijk feestcomité
De werking van het gemeentelijk feestcomité wordt bepaald in de statuten van het gemeentelijk feestcomité zoals gestemd in de vergadering van het gemeentelijk feestcomité d.d. 19 september 2001 en goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 06 november 2001.
Het gemeentelijk feestcomité omvat de volgende structuur:
a) een algemene vergadering;
b) een dagelijks bestuur;
c) werkgroepen (= bestaande uit de leden van het dagelijks bestuur en de geïnteresseerde leden uit de algemene vergadering voor de organisatie of de voorbereiding van een manifestatie)

Samenstelling :

BRUGGEMAN Frank – burgemeester
ACKE Martin – Schepen
MAENHOUT Marleen - Schepen
VAN WEYNSBERGHE Kurt –Voorzitter
VEREECKE Linda - Schepen
STEVELINCK Kristof – schepen
LAUREYS Rik - schepen
SCHENKELS Kelly – Secretaris
HERREMANS Franky – Ondervoorzitter
DE VILDER Erwin – penningmeester.
WOLFAERT Andrea – Lid Dagelijks Bestuur
HOSTEN Patrick– Lid Dagelijks Bestuur
DE PAUW Marc – Lid Dagelijks Bestuur
DEJONGHE Michaël – Lid dagelijks Bestuur
DE BEULE NELLY
CANTY Frank
BRAL Carine
BOUVERNE Guy
BLOMMAERT Reggie
GYSELINCK Frank
LIPPENS Inge
MOUTON Mieke
COPPENS Peter
WILLE Tania
Feestcomité De Katte
VAN DE VELDE Lucien
ROTTHIER Frederik
DUSZYNSKA Monika
DE VUYST PHILIP

Enkele sfeerbeelden :

Verklaring over cookies