Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de opgelegde gewestelijke woonnormen. Een conformiteitsattest is niet verplicht, maar je kan het zien als een soort kwaliteitslabel.

Procedure

De verhuurder vraagt het conformiteitsattest schriftelijk aan. De aanvraag dient binnen de 60 dagen te worden behandeld. De kwaliteitscontrole gebeurt aan de hand van een technisch verslag.

Geldigheidsduur

In principe blijft het attest 10 jaar geldig, ook na overdracht van het zakelijk recht. Het hangt dus ‘vast ‘ aan het pand. Deze termijn kan evenwel verkort worden door verval van rechtswege of intrekking.
Van verval van rechtswege is sprake wanneer een besluit van de burgemeester de ongeschiktheid, onbewoonbaarheid of overbewoning vaststelt. Dit gebeurt op basis van een woningonderzoek van een gewestelijke ambtenaar.
Intrekking van het attest vereist een uitdrukkelijke formele beslissing, die wordt getroffen wanneer de woning niet meer voldoet aan de kwaliteitsnormen. Deze moet worden voorafgegaan door een uitdrukkelijke aanmaning om de woning terug in regel te stellen. Hiervoor krijgt de eigenaar 6 maanden de tijd.

Download het aanvraagformulier voor het attest

Ruimte en wonen

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten
Verklaring over cookies