Conformiteitsattest

Wat is een conformiteitsattest?

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en waaruit blijkt dat de huurwoning voldoet aan de minimale normen op vlak van veiligheid en gezondheid, zoals opgenomen in de Vlaamse Codex Wonen. Het conformiteitsattest kan je zien als een soort kwaliteitslabel. De conformiteit van de woning kan vastgesteld worden door een woningcontroleur van Wooneco, die een conformiteitsonderzoek uitvoert aan de hand van een technisch verslag.

Is het verplicht?

Ja, vanaf 1 januari 2022.
De gemeente Zelzate heeft een verordening goedgekeurd waarin het conformiteitsattest verplicht wordt voor alle huurwoningen op het grondgebied. Voor elke woning die verhuurd of ter beschikking wordt gesteld moet de verhuurder een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2022 voor alle nieuwe verhuringen op basis van de leeftijd van de woning:

  • In de eerste fase (vanaf 2022) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar 1960 of ouder.
  • In de tweede fase (vanaf 2025) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar 1970 of ouder.
  • In de derde fase (vanaf 2028) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen met bouwjaar 1990 of ouder.
  • In de vierde en laatste fase (vanaf 2031) gaat het over alle nieuwe verhuringen van woningen ouder dan 15 jaar.

Hoe lang is het geldig?

In principe is het conformiteitsattest 10 jaar geldig. Afhankelijk van de vastgestelde gebreken van categorie I in het technisch verslag van de woningcontroleur kan een conformiteitsattest een kortere geldigheidsduur bevatten:

  • Wanneer de woningcontroleur tijdens het conformiteitsonderzoek in categorie I ‘klein gebrek’ 4 of meer kleine gebreken vast stelt, zal de woning enkel een conformiteitsattest kunnen krijgen met een geldigheidsduur van 5 jaar;
  • Wanneer de woningcontroleur tijdens het conformiteitsonderzoek schade ten gevolge van opstijgend, insijpelend en/of doorslaand vocht vaststelt in woonlokalen, zal de woning enkel een conformiteitsattest kunnen krijgen met een geldigheidsduur van 3 jaar;
  • Een woning waarbij het ontbreken van dubbel glas in de woonlokalen en/of badkamer(s) vastgesteld wordt,  zal slechts een conformiteitsattest kunnen krijgen met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2022.

Wat zijn de voordelen?

Het hebben van een conformiteitsattest biedt heel wat voordelen voor zowel de eigenaar/verhuurder als de huurder.

  • De huurder weet, op basis van het conformiteitsattest, dat de woning voldoet aan de minimale woningkwaliteitsnormen. De woning vertoont geen veiligheids- of gezondheidsrisico’s.
  • Bij betwisting tijdens de huurperiode heeft de verhuurder een garantie dat zijn woning conform was op het moment dat het conformiteitsattest werd uitgereikt. Voor maximale bescherming dien je als verhuurder het conformiteitsattest dus aan te vragen voor de (nieuwe) inhuring.
  • De conformiteit van de woning wordt vastgesteld door een onafhankelijke partij die een officieel document ter beschikking stelt, waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen.

Hoe aanvragen en kostprijs?

Het conformiteitsattest kan aangevraagd worden door de eigenaar, houder van het zakelijk recht of de verhuurder. Aan de hand van het aanvraagformulier kan het conformiteitsattest schriftelijk aangevraagd worden. De burgemeester heeft vanaf de datum van de aanvraag 60 dagen de tijd om aan de hand van het conformiteitsonderzoek een beslissing te nemen.

De kostprijs:

De kostprijs voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest is voor een zelfstandige woning en voor een kamerwoning, dit wordt telkens verhoogd per kamer vanaf de zesde kamer in een kamerwoning en met een maximum per gebouw.

Meer info en documenten

Voor meer info kan je altijd terecht bij Wooneco: 09 251 22 22 en woonkwaliteit@wooneco.be

Blader door de flyer met flowchart of de uitgebreide infobrochure over het conformiteitsattest

Download de flyer of de infobrochure.

Aanvraagformulier conformiteitsattest

Verordening verplicht conformiteitsattest

Gemeenteraadsbesluit over verordening verplicht conformiteitsattest

Bekijk onderstaande video voor meer infomatie:

 

Ruimte en wonen

Openingsuren

MA
9:00 - 11:45
DI
9:00 - 11:45
14:00 - 19:00
WO
9:00 - 11:45
14:00 - 16:00
DO
9:00 - 11:45
VR
9:00 - 11:45
ZA
gesloten
ZO
gesloten

Extra info

Voor stedenbouwkundig advies moet er altijd een afspraak gemaakt worden.

Verklaring over cookies