Woonmaatschappij Meetjesland

Doelstelling en werking

Woonmaatschappij Meetjesland wil het aanbod van kwalitatieve en betaalbare woningen verhogen voor risicogroepen en socialiseert daarvoor een deel van de private huurmarkt.  Om deze doelstelling te realiseren, huurt de Woonmaatschappij Meetjesland woningen op de private huurmarkt door een huurovereenkomst van 9 jaar af te sluiten met de eigenaar.

Om de kwaliteit van de woningen te garanderen, kan Woonmaatschappij Meetjesland een aantal opfrissingwerken uitvoeren om de woning in overeenstemming te brengen met de vereiste kwaliteitsnormen.  Indien een renovatie van het pand noodzakelijk is, kan de eigenaar verschillende premies genieten

De eigenaar verhuurt aan Woonmaatschappij Meetjesland, waardoor die alle huurdersverantwoordelijkheden draagt.   Woonmaatschappij Meetjesland staat in voor de stipte betaling van de huur (ook als de woning leeg staat of als de onderhuurder niet betaalt aan Woonmee) en volgt het onderhoud van de woningen op.  In ruil hiervoor betaalt het Sociaal Verhuurkantoor een huurprijs die lager is dan de marktprijs, zodat deze ook betaalbaar is voor de kandidaat-huurders.

De woningen in beheer worden onderverhuurd aan woningzoekenden die zijn ingeschreven op de wachtlijst van Woomee.  De woningen worden toegewezen aan de kandidaten die het meest dringend op zoek zijn naar een (andere) woning.  Hiervoor werkt Woomee met een puntensysteem.

Op die manier zorgt Woonmee er voor dat het aanbod aan betaalbare, kwaliteitsvolle woningen stijgt voor personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden op de huurmarkt.

En daar blijft het niet bij.  Het sociaal verhuurkantoor begeleidt zijn huurders bij alles wat te maken heeft met zijn woonsituatie.  De huurbegeleiders gaan trouwens geregeld op huisbezoek om het reilen en zeilen op te volgen.

Contactgegevens

Woonmaatschappij Meetjesland

Gentsesteenweg 46
9900 Eeklo
Tel.: 09 432 20 09
Mail: info@woonmee.be
Website: https://www.woonmee.be

Verklaring over cookies