Secretariaat van de algemeen directeur

Algemeen directeur: Christine Coone

De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar bij het bestuur. Zij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de beleidsorganen en is verantwoordelijk voor de notulering van de beraadslagingen van de beleidsorganen.
Naast deze taak is de algemeen directeur belast met de organisatie, coördinatie en leiding van de diensten.
Volgens het gemeentedecreet en OCMW-decreet is de algemeen directeur het hoofd van het personeel. Maar zij is verplicht zich te gedragen naar de onderrichtingen van de respectievelijke beleidsorganen.

Specifiek in de functie van algemeen directeur wordt zij bijgestaan door de stafmedewerker.

Het secretariaat wordt verzorgd door Shauni Theys, Daphne Neetesonne en Ingrid Van Kerckvoorde. 

Secretariaat Algemeen Directeur

Verklaring over cookies