BURGERZAKEN

Grote Markt 1 - gemeentehuis - tel. 09 342 20 20 

De dienst Burgerzaken staat in voor het bijhouden van het bevolkings- en vreemdelingenregister en alles wat er mee verwant is. Elke wijziging in de verblijfstoestand en de persoonlijke gegevens van de inwoners wordt er genoteerd. Daarnaast worden attesten, op basis van deze registers, rijbewijzen (zie verder) , verblijfs- en identiteitsdocumenten afgeleverd. Ook een uittreksel strafregister kan je op deze dienst bekomen.

Een andere taak is de registratie van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de inwoners: geboorte, huwelijk, samenwonen en overlijden . Dit is het onderdeel “burgerlijke stand”. De akten die de dienst hiervan opmaakt, dienen als basis voor het bevolkingsregister. Verder kunt u bij de dienst terecht voor onder andere een uittreksel of afschrift van deze akten, een erkenning, voornaamsverandering of nationaliteitswijziging.

In Zelzate kunt u bij deze dienst ook terecht voor meer informatie over pensioenen voor zelfstandigen en werknemers, voor maatregelen inzake directe belastingen ten gunste van gehandicapten, voor het bekomen van een sociaal telefoontarief of een sociaal tarief elektriciteit en gas of om een vermindering tarief fm/tv-distributie aan te vragen. U kunt er ook bepaalde vrijstellingen aanvragen indien u aan de voorwaarden voldoet zoals bv. een vrijstelling draagplicht veiligheidsgordel, een vrijstelling van de belastingen op autovoertuigen, een vrijstelling heffing milieubelasting afvalwater. U kunt er ook meer informatie vragen over tegemoetkomingen en premies voor gehandicapten, levensbewijzen aanvragen, kinder- en wezentoelage aanvragen, een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen, gemeentelijke toelagen in het kader van Diftar aanvragen, of een wilsverklaring inzake euthanasie vastleggen.

De dienst werkt voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak kunt u maken via 09 342 20 20 of via bevolking@zelzate.be of burgerlijkestand@zelzate.be . Vermeld in uw mail waarvoor u een afspraak wenst te maken en uw contactgegevens.

RIJBEWIJZEN : gelieve de aanvragen en documenten in de brievenbus (gemeentehuis) te deponeren in plaats van langs te komen

klik  HIER  voor meer info over voorlopige rijbewijzen

klik  HIER  voor meer info over Europese rijbewijzen

klik  HIER  voor meer info over internationale rijbewijzen

Verklaring over cookies