BURGERZAKEN

Grote Markt 1 - gemeentehuis - tel. 09 353 42 60

De dienst Burgerzaken staat in voor het bijhouden van het bevolkings- en vreemdelingenregister en alles wat er mee verwant is. Elke wijziging in de verblijfstoestand en de persoonlijke gegevens van de inwoners wordt er genoteerd. Daarnaast worden attesten, op basis van deze registers, rijbewijzen (zie verder) , verblijfs- en identiteitsdocumenten afgeleverd. Ook een uittreksel strafregister kan je op deze dienst bekomen.

Een andere taak is de registratie van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de inwoners: geboorte, huwelijk, samenwonen en overlijden . Dit is het onderdeel “burgerlijke stand”. De akten die de dienst hiervan opmaakt, dienen als basis voor het bevolkingsregister. Verder kunt u bij de dienst terecht voor onder andere een uittreksel of afschrift van deze akten, een erkenning, voornaamsverandering of nationaliteitswijziging.

In Zelzate kunt u bij deze dienst ook terecht voor meer informatie over pensioenen voor zelfstandigen en werknemers, voor maatregelen inzake directe belastingen ten gunste van gehandicapten, voor het bekomen van een sociaal telefoontarief of een sociaal tarief elektriciteit en gas of om een vermindering tarief fm/tv-distributie aan te vragen. U kunt er ook bepaalde vrijstellingen aanvragen indien u aan de voorwaarden voldoet zoals bv. een vrijstelling draagplicht veiligheidsgordel, een vrijstelling van de belastingen op autovoertuigen, een vrijstelling heffing milieubelasting afvalwater. U kunt er ook meer informatie vragen over tegemoetkomingen en premies voor gehandicapten, levensbewijzen aanvragen, kinder- en wezentoelage aanvragen, een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen, gemeentelijke toelagen in het kader van Diftar aanvragen, of een wilsverklaring inzake euthanasie vastleggen.

De dienst werkt voorlopig enkel op afspraak. Een afspraak kunt u maken via 09 353 42 60 of via burgerzaken@zelzate.be. Vermeld in je mail waarvoor je een afspraak wenst te maken en je contactgegevens.

Rijbewijzen

Gelieve de aanvragen en documenten in de brievenbus (gemeentehuis) te deponeren in plaats van langs te komen.

Meer info over voorlopige rijbewijzen 

Meer info over Europese rijbewijzen

Meer info over internationale rijbewijzen

Geldigheidsdatum rijbewijs (bankkaartmodel)

Is je rijbewijs maar 3 maanden meer geldig? Neem dan contact op via burgerzaken@zelzate.be om het te laten vernieuwen!

Persoonlijk dossier in het Rijksregister raadplegen via Mijn DOSSIER

Dankzij Mijn DOSSIER kan je online:

  • uw gegevens in het Rijksregister nakijken,
  • fouten signaleren,
  • uw contactgegevens meedelen,
  • controleren welke instanties je persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
  • elektronische attesten uit het bevolkingsregisters gratis downloaden of afdrukken,
  • akten van burgerlijke stand die zijn aangemaakt na 31 maart 2019 gratis downloaden of afdrukken.

Hoe werkt de toepassing?

Om toegang te krijgen tot de toepassing Mijn DOSSIER, moet u eerst een kaartlezer installeren met de gepaste software De laatste softwareversie voor je kaartlezer vind je hier: https://eid.belgium.be/nl.

Als je kaartlezer geïnstalleerd en aangekoppeld is, moet je je elektronische identiteitskaart hierin steken. Ga dan naar de website van Mijn DOSSIER op deze pagina : https://mijndossier.rrn.fgov.be/.

Om je identiteit te controleren, zal je je PIN-code moeten ingeven. Eenmaal je je  PIN-code heeft ingevoerd, zal je toegang krijgen tot je persoonlijk dossier in het Rijksregister.

 

Verklaring over cookies