Financiën

Financieel directeur 

David Smet

e-mail: ontvanger@zelzate.be

Taken & bevoegdheden van de financieel directeur :

Maakt deel uit van het managementteam

De financieel beheerder staat in voor:

het opstellen, in overleg met het managementteam, van: het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan, het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen, het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen;

het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening;

het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin;

het thesauriebeheer;

de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact, o.m.door het verlenen van een voorafgaandelijk visum 
het debiteurenbeheer, inzonderheid de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

Hij staat verder in voor de uitvoering van de betaling van de uitgaven.

Medewerkers

Domien De Wambersie, Petra Heesakkers, Jill De Brabander

Boekhoudkundig verwerken bestelbons

Nazicht en boekhoudkundige verwerking van inkomende en uitgaande facturen

 Algemene administratie      

Gemeenteleningen en patrimonium

Boekhoudkundige verwerking thesaurie

Buitengewone dienst (investeringsdossiers)

Loketdienst

Opvolgen huurcontracten

Gemeentebelastingen en -retributies

Bezwaarschriften

Begroting, begrotingswijziging, financieel meerjarenplan
Loketdienst: gemeentebelastingen

Verklaring over cookies